Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προσωπικό - Κωσταρίδου Ε.

Κωσταρίδου Ελένη, Καθηγητής

Τομέας: Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Γνωστικό Αντικείμενο: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Ψηφιακή επεξεργασία - ανάλυση ιατρικής εικόνας, υπολογιστικά συστήματα υποβοήθησης διάγνωσης , βελτιστοποίηση ποιότητας εικόνας

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα, Ελλάς Β32, 2ος όροφος, Δυτική Πτέρυγα κτηρίου Προκλινικών Λειτουργιών

00302610969111 00302610969172 costarid@upatras.gr cconstantoyannis@yahoo.com

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Η κ. Ελένη Κωσταρίδου κατάγεται από το Αίγιο Αχαϊας. Ελαβε το πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών (1979), το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στην Ιατρική Μηχανική από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου George Washington των ΗΠΑ (1982), και το Διδακτορικό Δίπλωμα Ιατρικής Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών (1997). Κατέχει την επαγγελματική άδεια Φυσικού Νοσοκομείων εκτός της περιοχής των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών. Το 2000 εξελέγη Λέκτορας στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και σήμερα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο ίδιο Εργαστήριο.
Είναι ή έχει διατελέσει μέλος των Συντονιστικών Επιτροπών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική, στην Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας και στις Βασικές Ιατρικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Πατρών, και είναι μέλος του  Δ. Σ. του Ενδοπανεπιστημιακού Δικτύου Έρευνας Medical Radiation Physics (MRP), του Πανεπιστημίου Πατρών.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση ιατρικής εικόνας,  και ειδικότερα υπολογιστικά συστήματα υποβοήθησης διάγνωσης εικόνας, καθώς και τη βελτιστοποίηση ποιότητας εικόνας στην ιατρική απεικόνιση. Είναι συγγραφέας/συν-συγγραφέας 68 εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών και συντελεστή απήχησης, 101 πολυσέλιδων εργασιών σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, 67 περιλήψεων σε βιβλία περιλήψεων διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, εκ των οποίων 12 έχουν λάβει τιμητικές διακρίσεις/βραβεία.
Έχει συγγράψει 6 κεφάλαια σε ξενόγλωσσα συγγράμματα, και ήταν ο επιστημονικός επιμελητής (editor) του ξενόγλωσσου συγγράμματος “Medical Image Analysis Methods”, CRC Press, 2005, καθώς και μέλος της συντακτικής επιτροπής (editorial advisory board) του  “Handbook of  Research on Advanced Techniques in Diagnostic Imaging and Biomedical Applications”, IDEA Group Inc. Global, 2008.
Έχει διατελέσει κριτής σε 17 επιστημονικά περιοδικά, καθώς και μέλος επιτροπής προγράμματος/κριτής 8 διεθνών επιστημονικών συνεδρίων.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών. Μαθήματα: 1. Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής (Διδάσκουσα) 2. Επιλεγμένα Θέματα Ιατρικής Απεικόνισης (Συντονίστρια) 3. Απεικόνιση Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού και Φασματοσκοπία (Συντονίστρια).
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Βασικές Ιατρικές Επιστήμες, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών. Ανάλυση Εικόνας και Ποσοτικοποίηση (Συντονίστρια).
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας, Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Βιοιατρικά Σήματα και Εικόνες (Συντονίστρια).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Arikidis, N.S., Karahaliou, A., Skiadopoulos, S., Korfiatis, P., Likaki, E., Panayiotakis, G., Costaridou, L. Size-adapted microcalcification segmentation in mammography utilizing scale-space signatures (2010) Computerized Medical Imaging and Graphics, 34 (6), pp. 487-493.
 2. Koutalonis, M., Delis, H., Pascoal, A., Spyrou, G., Costaridou, L., Panayiotakis, G. Can electronic zoom replace magnification in mammography? A comparative Monte Carlo study (2010) British Journal of Radiology, 83 (991), pp. 569-577.
 3. Korfiatis, P.D., Karahaliou, A.N., Kazantzi, A.D., Kalogeropoulou, C., Costaridou, L.I. Texture-based identification and characterization of interstitial pneumonia patterns in lung multidetector CT (2010) IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, 14 (3), art. no. 5325905, pp. 675-680.
 4. Karahaliou, A., Vassiou, K., Arikidis, N.S., Skiadopoulos, S., Kanavou, T., Costaridou, L. Assessing heterogeneity of lesion enhancement kinetics in dynamic contrast-enhanced MRI for breast cancer diagnosis (2010) British Journal of Radiology, 83 (988), pp. 296-306.
 5. Michopoulou, S.K., Costaridou, L., Panagiotopoulos, E., Speller, R., Panayiotakis, G., Todd-Pokropek, A. Atlas-based segmentation of degenerated lumbar intervertebral discs from MR images of the spine (2009) IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 56 (9), pp. 2225-2231.
 6. Korfiatis, P., Kalogeropoulou, C., Karahaliou, A., Kazantzi, A., Skiadopoulos, S., Costaridou, L. Texture classification-based segmentation of lung affected by interstitial pneumonia in high-resolution CT (2008) Medical Physics, 35 (12), pp. 5290-5302.
 7. Karahaliou, A.N., Boniatis, I.S., Skiadopoulos, S.G., Sakellaropoulos, F.N., Arikidis, N.S., Likaki, L.E.A., Panayiotakis, G.S., Costaridou, L.I. Breast cancer diagnosis: Analyzing texture of tissue surrounding microcalcifications (2008) IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, 12 (6), pp. 731-738.
 8. Arikidis, N.S., Skiadopoulos, S., Karahaliou, A., Likaki, E., Panayiotakis, G., Costaridou, L. B-spline active rays segmentation of microcalcifications in mammography (2008) Medical Physics, 35 (11), pp. 5161-5171.
 9. Koutalonis, M., Delis, H., Spyrou, G., Costaridou, L., Tzanakos, G., Panayiotakis, G. Monte Carlo studies on the influence of focal spot size and intensity distribution on spatial resolution in magnification mammography (2008) Physics in Medicine and Biology, 53 (5), pp. 1369-1384.
 10. Boniatis, I., Costaridou, L., Cavouras, D., Kalatzis, I., Panagiotopoulos, E., Panayiotakis, G.S. A morphological index for assessing hip osteoarthritis severity from radiographic images (2008) British Journal of Radiology, 81 (962), pp. 129-136.
 11. Boniatis, I., Cavouras, D., Costaridou, L., Kalatzis, I., Panagiotopoulos, E., Panayiotakis, G. Computer-aided grading and quantification of hip osteoarthritis severity employing shape descriptors of radiographic hip joint space (2007) Computers in Biology and Medicine, 37 (12), pp. 1786-1795.
 12. Korfiatis, P., Skiadopoulos, S., Sakellaropoulos, P., Kalogeropoulou, C., Costaridou, L. Combining 2D wavelet edge highlighting and 3D thresholding for lung segmentation in thin-slice CT (2007) British Journal of Radiology, 80 (960), pp. 996-1005.
 13. Koutalonis, M., Delis, H., Spyrou, G., Costaridou, L., Tzanakos, G., Panayiotakis, G. Contrast-to-noise ratio in magnification mammography: A Monte Carlo study (2007) Physics in Medicine and Biology, 52 (11), art. no. 017, pp. 3185-3199.
 14. Delis, H., Spyrou, G., Costaridou, L., Tzanakos, G., Panayiotakis, G. Suitability of new anode materials in mammography: Dose and subject contrast considerations using Monte Carlo simulation (2006) Medical Physics, 33 (11), pp. 4221-4235.
 15. Costaridou, L., Skiadopoulos, S., Sakellaropoulos, P., Likaki, E., Kalogeropoulou, C.P., Panayiotakis, G. Evaluating the effect of a wavelet enhancement method in characterization of simulated lesions embedded in dense breast parenchyma (2005) European Radiology, 15 (8), pp. 1615-1622.

Επιλεγμένες Ομιλίες

 1. “Texture as Imaging Biomarker”, 8th European Conference of Medical Physics (ECMP), Patras, Greece, 11-13 September 2014.
 2. “Breast Imaging Biomarkers”, scientific workshop: X-ray Breast Imaging, project PISRA4B, Programme Aristeia, (GSRT), University of Patras, Patras 26 April 2014.
 3. “Computer Aided Diagnosis: The Breast Imaging Paradigm”, University of Cyprus, Department of Electrical and Computer Engineering (invited lecture), 9 April 2008
 4. “Softcopy Display of Mammograms”, European Congress of Radiology ECR 2005 (Postgraduate Educational Program, Refresher Course 1714: Breast Imaging), March 2005.
 5. “Mammographic Image Display Optimization”, 1st International Conference on Experiments / Process / System Modelling / Simulation / Optimization, Athens, Greece, 6-9 July 2005.
 6. “Computer Methods in Mammography”, 6th International Conference on Medical Physics, Patras, Greece, 1-4 September 1999.

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

 1. “Αυτόματη διάγνωση μαστογραφικών μικροαποτιτανώσεων με ανάλυση μορφολογίας”, Αρικίδης Ν. (έναρξη 2004, παρουσίαση Φεβρουάριος 2009).
 2. Ανάλυση υφής μαστογραφικής εικόνας για διάγνωση καρκίνου του μαστού”, Καραχάλιου Α. (έναρξη 2004, παρουσίαση Οκτώβριος 2009).
 3. “Σύστημα υποβοήθησης διάγνωσης στη πολυτομική υπολογιστική τομογραφία”, Κορφιάτης Π. (έναρξη 2006,παρουσίαση Απρίλιος 2010).
 4. “Ποσοτικοποίηση Διάμεσων Νοσημάτων Θώρακα στην Αξονική Τομογραφία μέσω Αλγορίθμων Αυτόματης Διάγνωσης Εικόνας και Συσχέτιση με Κλινικούς και Εργαστηριακούς Δείκτες” Καζαντζή Α. (έναρξη 2008).
 5. “Ανάπτυξη Μεθόδων Ανάλυσης Εικόνας για Υποβοήθηση Διάγνωσης και Παρακολούθησης στην Υπολογιστική Τομογραφία”, Βλαχόπουλος Γ. (έναρξη 2009).
 6. “Απεικονιστικοί Βιοδείκτες Καρκίνου του Μαστου στην Τομοσύνθεση Μαστού”, Πετρόπουλος Α. (έναρξη 2013).

Άλλες Δραστηριότητες

-