Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προσωπικό - Ανθρακόπουλος Μ.

Ανθρακόπουλος Μιχαήλ, Καθηγητής

Τομέας: Υγείας Παιδιού

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Παιδιατρικής

Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ - ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Διερεύνηση της επιδημιολογίας του συριγμού και του άσθματος στα παιδιά και της αιτιολογίας της αύξησης ή σταθεροποίησης/ελάττωσης του επιπολασμού της νόσου καθώς και της σχέσης της με το ενδοοικιακό κάπνισμα. Διερεύνηση της επίδρασης της έκθεσης σε αεροαλλεργιογόνα και ατμοσφαιρικούς ρύπους στον παιδικό πνεύμονα. Διερεύνηση της επίδρασης της διατροφής και ειδικότερα της Μεσογειακής δίαιτας και της φυσικής δραστηριότητας σε συνάρτηση με τον αυξημένο δείκτη μάζας σώματος και την παχυσαρκία στον πνεύμονα υγιών και ασθματικών παιδιών, τόσο σε συγχρονικές όσο και σε προοπτικές μελέτες. Σύγκριση της επίδρασης του αστικού σε σχέση με το αγροτικό περιβάλλον στην αύξηση του πνεύμονα. Διερεύνηση διαφόρων τύπων φλεγμονής των βρόγχων με πνευμονικές λειτουργίες καθώς και συμβατικούς και νέους δείκτες φλεγμονής στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα και συσχέτισή τους με την υπεραπαντητικότητα και την επίδραση των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών. Σύγκριση της αποτελεσματικότητας διαφόρων εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών και διερεύνηση της επίδρασης της πρώιμης έναρξης αντιφλεγμονώδους αγωγής στη φυσική πορεία του άσθματος. Εκτίμηση με απεικονιστικές μεθόδους και βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα της χρόνιας πυώδους βρογχίτιδας και του συνδρόμου μέσου λοβού στα παιδιά και της δυνατότητας πρώιμης παρέμβασης. Διερεύνηση της επάρκειας γνώσης γύρω από τις αρχές της παλμικής οξυμετρίας και για τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της μεθόδου κατά την εφαρμογή της από τους επαγγελματίες υγείας.

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ), Ρίο – Πάτρα, Τ.Τ. 26504 Παιδοπνευμονολογική Μονάδα, Κτίριο Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, ΠΓΝΠ

Γραφείο Παιδοπνευμονολογικής Μονάδας: +30-2610-999716 Γραφείο Παιδιατρικής Κλινικής: +30-2610-994533 manthra@med.upatras.gr manthra@otenet.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Όνομα:  Μιχαήλ Β. Ανθρακόπουλος Ημερομηνία

Ημερομηνία Γέννησης:  6 Φεβρουαρίου 1956

Τόπος Γέννησης:  Αθήνα

Παρούσα Θέση:  Καθηγητής Παιδιατρικής – Παιδοπνευμονολογίας

Πτυχία
• Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου   Αθηνών 1982 
• Διδάκτωρ, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών1984
• Τίτλος Ειδικότητας Παιδιατρικής στην Ελλάδα 1989
• Board Certification in Pediatrics (American Board of Pediatrics) 1991 (Recertification 1998 και 2005)

Ακαδημαϊκές/Νοσοκομειακές θέσεις
• 1984-1987:  Ειδικότητα Παιδιατρικής, Albert Einstein Medical Center (AEMC) και St. Christopher’s Hospital for
  Children, Temple University, Philadelphia, USA
• 1987-1988:  Chief Resident in Pediatrics, AEMC
• 1988-1990:  Clinical Fellowship in Pediatric Pulmonology, The Children’s Hospital, Harvard University, Boston, USA
• 1990-2002:  Επιμελητής ΕΣΥ ΠΓΝΠ, Υπεύθυνος Παιδοπνευμονολογικής Μονάδας Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου
  Πατρών
• 1991-1992:  Περαιτέρω εξειδίκευση στην επεμβατική Παιδοπνευμονολογία, SCHC, Temple University, Philadelphia PA
  και Memorial Hospital, University of North Carolina, USA
• 2002 μέχρι σήμερα:  Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Πατρών

Διδακτικό έργο
• Διαλέξεις σε Φοιτητές Ιατρικής και Ειδικευόμενους Γιατρούς σε Ελληνικά και Ξένα Πανεπιστήμια
• Επιβλέπων σε 6 Διατριβές (μία περατωθείσα)
• 145 Διαλέξεις ως προσκεκλημένος ομιλητής σε Ελληνικά και 9 σε Διεθνή Συνέδρια/Σεμινάρια
• Προεδρείο σε 37 Ελληνικά και14 Διεθνή Συνέδρια/Σεμινάρια

Οργανωτικό/Συντακτικό έργο
• Οργάνωση Παιδοπνευμονολογικής Μονάδας, Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών
• Οργάνωση 6 Παιδοπνευμονολογικών Διημερίδων (1998-2008, ανά διετία) και 2 (3ου, 4ου)  Πανελλήνιων
  Παιδοπνευμονολογικών Συνεδρίων (2012, 2013)
• Μέλος Συντακτικής Επιτροπής (Editor) σε 4 και Σύμβουλος Συντακτικής Επιτροπής (Reviewer) σε 18 Διεθνή
  (Αγγλόφωνα) και, αντίστοιχα, σε 2 και 3 Ελληνικά Ιατρικά Περιοδικά
 
Δημοσιεύσεις / Περιλήψεις / Συγγραφικό έργο
• 53 Δημοσιεύσεις (50 στο PubMed) και 50 Περιλήψεις σε Διεθνή (Αγγλόφωνα) Περιοδικά
• 18 Δημοσιεύσεις και 60 Περιλήψεις σε Ελληνικά Περιοδικά
• Επιμέλεια Αγγλόφωνου Συγγράμματος (Karger AG Medical and Scientific Publishers, 2010 – Highly Commended
  Book of the Year by the British Medical Association)
• Επιμέλεια 2 Ομοφωνιών, 5 Μονογραφιών Παιδοπνευμονολογίας και Συγγράμματος Παιδοπνευμονολογίας (Ελληνικά)
• 8 Κεφάλαια σε Αγγλόφωνα Συγγράμματα
• 23 Κεφάλαια σε Ελληνικά Συγγράμματα/Μονογραφίες
• 29 Κεφάλαια σε Τόμους Πρακτικών Ελληνικών και 3 Διεθνών Συνεδρίων/Σεμιναρίων
• Διδακτορική Διατριβή, 1984

Χρηματοδότηση
Ανταγωνιστικό "Ερευνητικό Πρόγραμμα Καραθεοδωρής" 2009-2012
ERS Short Term Research and Training Fellowship Grant 53-2012

Citation index
• Αριθμός αναφορών: 1101 (αυτοαναφορές 59)
• Συνολικός IF (50 δημοσιεύσεις): 195.374
• Μέσος IF: 3.907
• h-index: 16

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Ετήσια συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Μάθημα "Κλινική Φαρμακολογία" με 12 ώρες διδασκαλίας, από το 2009 μέχρι
  σήμερα

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Anthracopoulos M, Karatza A, Liolios E, Triga M, Triantou K, Priftis K. Prevalence of asthma among schoolchildren in Patras, Greece: three surveys over 20 years. Thorax 2001;56:569-71.
 2. Pauwels R, Pedersen S, Busse WW, Tan WC, Chen Y-Z, Ohlsson SV, Ullman A Lamm AC, O’Byrne PM, (Anthrakopoulos M: member of the START Investigators Group). Early intervention with budesonide in mild persistent asthma: a randomised, double-blind trial. Lancet 2003;361:1071-6.
 3. Anthracopoulos MB, Karatza AA, Davlouros PA, Chiladakis JA, Manolis AS, Beratis NG. Effects of two nebulization regimens on heart rate variability during acute asthma exacerbations in children. J Asthma 2005;42:273-9.
 4. Priftis KN, Anthracopoulos MB, Mermiri D, Papadopoulou A, Xepapadaki P, Tsakanika C, Nicolaidou P. Bronchial hyperresponsiveness, atopy, and bronchoalveolar lavage eosinophils in persistent middle lobe syndrome. Pediatr Pulmonol 2006;41:805-11.
 5. Priftis KN, Papadimitriou A, Anthracopoulos MB, Gatsopoulou E, Fretzayas A, Nicolaidou P, Chrousos GP. Adrenal function improves in asthmatic children on inhaled steroids: a longitudinal study. Neuroimmunomodulation 2006;13:56-62.
 6. Anthracopoulos MB, Papadimitriou A, Panagiotakos DB, Syridou G, Giannakopoulou E, Fretzayas A, Nicolaidou P, Priftis KN. Growth deceleration of children on inhaled corticosteroids is compensated for after the first 12 months of treatment. Pediatr Pulmonol 2007;42:465-70.
 7. Anthracopoulos MB, Mantzouranis E, Nicolaidou P, Priftis KN. Different effects of sensitisation to mites and pollens on wheezing and spirometry in children: a population-based cohort study. Ann Allergy Asthma Immunol 2007;99:122-9.
 8. Priftis KN, Panagiotakos DB, Antonogiorgos G, Papadopoulos M, Charisi M, Lagona E, Anthracopoulos MB. Factors associated with asthma symptoms in schoolchildren from Greece: the Physical Activity, Nutrition and Allergies in Children Examined in Athens (PANACEA) study. J Asthma 2007;44:521-7.
 9. Kalogeropoulou C, Anthracopoulos MB, Yarmenitis S, Kanellopoulos T,
  Eliopoulou M, Papanastasiou D. Use of Doppler ultrasonography in acute the assessment of bronchodilator response in acute bronchiolitis. Pediatr Pulmonol 2007;42:1159-65.
 10. Busse WW, Pedersen S, Pauwels RA, Tan WC, Chen Y-Z, Lamm CJ, O'Byrne PM, (Anthrakopoulos M: member of the START Investigators Group). The Inhaled Steroid Treatment As Regular Therapy in Early Asthma (START) study 5-year follow-up: effectiveness of early intervention with budesonide in mild persistent asthma. J Allergy Clin Immunol 2008;121:1167-74.
 11. Anthracopoulos MB, Antonogeorgos G, Liolios E, Triga M, Panagiotopoulou E, Priftis KN. Increase in chronic or recurrent rhinitis, rhinoconjunctivitis and eczema among schoolchildren in Greece: three surveys during 1991-2003. Pediatr Allergy Immunol 2009;20:180-6.
 12. O'Byrne PM, Pedersen S, Lamm CJ, Tan WC, Busse WW, (Anthrakopoulos M: member of the START Investigators Group). The Inhaled Steroid Treatment As Regular Therapy in Early Asthma (START) study 5-year follow-up: effectiveness of early intervention with budesonide in mild persistent asthma. Am J Respir Crit Care Med 2009;179:19-24.
 13. Anthracopoulos MB, Pandiora A, Fouzas S, Panagiotopoulou E, Liolios E, Priftis. KN. Sex-specific trends in the prevalence of childhood asthma over 30 years in Patras, Greece. Acta Paediatr 2011;100:1000-5.
 14. Fouzas S, Priftis KN, Anthracopoulos MB. Pulse oximetry in pediatric practice. Pediatrics 2011;128:740-752.
 15. Anthracopoulos MB, Fouzas S, Papadopoulos M, Antonogeorgos G, Papadimitriou A, Panagiotakos DB, Nicolaidou P, Priftis KN. Physical activity and exercise induced bronchoconstriction in Greek schoolchildren. Pediatr Pulmonol 2012;47:1080-7

Επιλεγμένες Ομιλίες

 1. Pediatric asthma trends – The Patras surveys
 2. Inflammation and remodeling in asthmatic children
 3. Is COPD a pediatric disease?
 4. Pulse oximetry in pediatric practice
 5. Pediatric bronchoscopy course – Introductory lecture
 6. Αντιμετώπιση οξείας βρογχιολίτιδας
 7. Συριγμός και λοιμώδης παράγων στα βρέφη και τα νήπια
 8. Φυσική δραστηριότητα, φυσική άσκηση και άσθμα
 9. Τρισδιάστατη απεικόνιση παθολογίας του πνεύμονα στα παιδιά
 10. Μαθήματα ενυδάτωσης στην Παιδιατρική - Κλινικό Φροντιστήριο (5 ώρες)

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

 • "Συχνότητα άσθματος και αλλεργίας σε παιδιά σχολικής ηλικίας στην πόλη της Πάτρας", περατωθείσα
 • "Εφαρμογή της μεθόδου των προκλητών ταλαντώσεων για την εκτίμηση της πνευμονικής λειτουργίας στα παιδιά", υπό εκπόνηση
 • "Μελέτη της φλεγμονής του βρογχικού δένδρου σε δείγματα βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος σε παιδιά", υπό εκπόνηση
 • "Μελέτη άσθματος και επιβαρυντικών παραγόντων της νόσου σε παιδιά σχολικής ηλικίας", υπό εκπόνηση
 • "Καπνιστικές συνήθειες γονέων παιδιών αστικής περιοχής κατά την τελευταία δεκαπενταετία", υπό εκπόνηση
 • "Μελέτη φλεγμονής των αεραγωγών", υπό εκπόνηση

Άλλες Δραστηριότητες

Προπτυχιακά μαθήματα

 • "Εισαγωγή στην Παιδιατρική", Α΄ έτος (2 ώρες)
 • "Κλινικές Δεξιότητες - Παιδιατρική" Α΄ έτος, (2 ώρες)
 • "Παιδιατρική Βιοηθική", Γ΄ έτος, (2 ώρες)
 • "Παιδιατρική Απαρτιωμένη Εκπαίδευση", Δ΄ έτος (7 ώρες)
 • "Παιδιατρική Κλινική Άσκηση", Ε΄ και ΣΤ΄ έτος, σε ασθενείς και θεωργτική διδασκαλία (καθημερινά)

Επιτροπές

 • Μέλος της Επιτροπής Σχεδιασμού και Εφαρμογής του Νέου Προγράμματος Σπουδών (Απαρτιωμένη Διδασκαλία, PBL, OSCE), Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (υπό την Προεδρεία των Καθηγητών Δ. Μπονίκου και Χ. Γώγου)
 • Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Προγράμματος Σπουδών και Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (υπό την Προεδρεία των Καθηγητών Χ. Γώγου και Χ. Φλωρδέλλη)