Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προσωπικό - Καλόφωνος Χ.

Καλόφωνος Χαράλαμπος, Καθηγητής

Τομέας: Παθολογικός Ι

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Παθολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Κλινική ανάπτυξη νέων αντινεοπλασματικών παραγόντων, στο πλαίσιο της εξατομικευμένης θεραπευτικής προσέγγισης των ασθενών καθώς και στη βασική έρευνα με μεθόδους μοριακής ογκολογίας για την ανεύρεση – τεκμηρίωση προβλεπτικών και προγνωστικών παραγόντων σε ασθενείς με καρκίνο. Επίσης, συμμετοχή σε κλινικές μελέτες Φάσης II, III και IV για διερεύνηση της αποτελεσματικότητας αλλά και ανεύρεση ανεπιθύμητων ενεργειών των υπό ανάπτυξη φαρμάκων. Διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο, καθώς και βελτίωση της ψυχολογικής λειτουργικότητας των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους. Τέλος, βελτίωση των μεθόδων στην Ιατρική εκπαίδευση και στην αγωγή για την προαγωγή της υγείας.

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝΡΙΟ, 26504 ΠΑΤΡΑ ΙΣΟΓΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΓΝΠ

2610999535, 2610999791 2610994645 kalofonos@upatras.gr kalofon@med.upatras.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Χαράλαμπος Π. Καλόφωνος, Παθολόγος- Ογκολόγος, Καθηγητής Παθολογίας- Ογκολογίας του Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών. Απόκτηση πτυχίου Ιατρικής (1977) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ειδικότητας Παθολογίας (1985) στην Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική της Πάτρας, και εκπαίδευση στην Ογκολογία στο Ογκολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Hammersmith του Λονδίνου, Royal Postgraduate Medical School (1985-1989). Έκτοτε, υπηρετεί συνεχώς στο Ογκολογικό Τμήμα της Παθολογικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών του οποίου είναι επικεφαλής. Μέλος 9 Επιστημονικών Εταιρειών στην Ελλάδα και 7 στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων ESMO και ASCO. Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά, ελληνικά και διεθνή. Δημοσιεύσεις πρωτότυπων εργασιών σε διεθνή περιοδικά με κριτές: 281. Βιβλιογραφικές αναφορές δημοσιεύσεων: 4775 (h-factor: 34). Μέλος Επιστημονικών επιτροπών: Ογκολογίας ΚΕΣΥ από 1995-1999 και 2003-2009, Ευρωπαϊκής Σχολής Ογκολογίας για Βαλκάνια και Μ. Ανατολή 1996-2001, Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας 1990-2009 κ.α. Επιστημονικός Συνεργάτης και εισηγητής στον ΕΟΦ για αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων και εγκρίσεις κλινικών μελετών (από το έτος 2000). Πρόεδρος Ογκολογικής Επιτροπής ΠΓΝΠ. Εθνικός εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Λουξεμβούργο για θέματα πρόληψης του καρκίνου και σχεδιασμό δράσεων (2001 και 2002). Εκλεγμένο μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Πατρών 1993-1999. Εκλεγμένος εκπρόσωπος Αχαΐας στον ΠΙΣ 1996-1999. Αντιπρόεδρος στο ΔΣ του Ξενώνα Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» - Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου από το έτος 2003. Μέλος ΔΣ άλλων μη κερδοσκοπικών εταιρειών. Haralabos Kalofonos is a Professor of Medical Oncology and the head of the Division of Oncology as well as the Clinical Oncology and Molecular Oncology Laboratories at the University of Patras, Greece. He received the MD degree in the University of Athens (1977), the boards in Medicine in the University of Patras (1985) and he did his training in Medical Oncology (1985 – 1989) and was awarded the Ph.D. degree (1990) at the Royal Postgraduate Medical School in London, U.K. His research interests focus on clinical and translational research. He is interested particularly in the role of prognostic and predictive factors in patients with cancer as well as in the clinical applications of monoclonal antibodies. He is also involved in research studies for the maintenance of patients’ quality of life after chemotherapy or targeted therapies. He is co-author of more than 250 research papers published in peer review journals and a member of several professional committees including ESMO and ASCO.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Συμμετοχή ως εκπαιδευτής σε Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών: 1. Συμμετοχή ως εκπαιδευτής στο μεταπτυχιακό: «Ιατρική Φυσική και Βιοϊατρική Τεχνολογία» που οργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Ιατρικού Τμήματος του Παν/μίου Πατρών, με το Τμήμα Φυσικής του Παν/μίου Πατρών και το Ε.Μ. Πολυτεχνείο. Το μάθημα που διδάχθηκε: ''Introduction in Oncology'', κατά τα έτη 1994-2000. 2. Στο Φαρμακευτικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Συμμετοχή ως διδάσκων στο μάθημα: «Κλινική Φαρμακευτική Ι», στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (ΜΠΣ) – κατεύθυνση «Μοριακή Φαρμακολογία-Κλινική Φαρμακευτική» κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 καθώς και στο μάθημα Κλινικής Φαρμακευτικής στο Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών τα ακαδημαϊκά έτη 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14. 3. Στο Χημικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών στο ΜΠΣ – «Ιατρική Χημεία» κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2004-05, 2005-06, 2006-07. 4. Στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στο ΜΠΣ – «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» - κατεύθυνση «Περιβαλλοντική και θαλάσσια Γεωχημεία» στο μάθημα «Ιατρική Γεωχημεία» κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2002-03, 2003-04, 2005-06, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

1. Kalofonos H.P., Sivolapenko G., Courtenay-Luck N., Snook D.E., Hooker G.R., Winter R., McKenzie C.G., Taylor-Papadimitriou J., Lavender P.J. and Epenetos A.A., Antibody guided targeting of non-small cell lung cancer using 111In-labelled HMFG1 F(ab’)2 fragments, Cancer Res.; 1988: 48: 1977-1984. 2. Kalofonos H.P., Pawlikowska T.R., Hemingway A., Courtenay-Luck N., Dhokia B., Snook D., Sivolapenko G., Hooker G. R., McKenzie C.G., Lavender J.P., Thomas D.G.T., Epenetos A.A., Antibody guided diagnosis and therapy of brain gliomas using radiolabelled monoclonal antibodies against epidermal growth factor receptor and alkaline phosphatase, J. Nucl. Med.; 1989: 30: 1636-1645. 3. Iconomou G, Mega V, Koutras A, Iconomou AV, Kalofonos HP, Prospective assessment of emotional distress, cognitive function, and quality of life in patients with cancer treated with chemotherapy, Cancer. 15; 2004: 101: 404-11. 4. Argyriou A.A., Chroni E., Ellul J., Koutras A., Papapetropoulos S., Katsoulas G., Iconomou G., Kalofonos HP, Vitamin E for prophylaxis against chemotherapy-induced neuropathy: a randomized controlled trial, Neurology; 2005: 64: 26-31. 5. Kalofonos HP, Aravantinos G, Kosmidis P, Papakostas P, Economopoulos T, Dimopoulos M, Skarlos D, Bamias A, Pectasides D, Chalkidou S, Karina M, Koutras A, Samantas E, Bacoyiannis C, Samelis GF, Basdanis G, Kalfarentzos F, Fountzilas G., Irinotecan or oxaliplatin combined with leucovorin and 5-fluorouracil as first-line treatment in advanced colorectal cancer: a multicenter, randomized, phase II study, Ann Oncol.; 2005: 16(6): 869-77. 6. Iconomou G, Viha A, Koutras A, Koukourikou I, Mega V, Makatsoris T, Onyenadum A, Assimakopoulos K, Vagenakis AG, Kalofonos HP, Impact of providing booklets about chemotherapy to newly presenting patients with cancer: a randomized controlled trial, Ann Oncol; 2006:17(3):515-20. 7. Grivas PD, Antonacopoulou A, Tzelepi V, Sotiropoulou-Bonikou G, Kefalopoulou Z, Papavassiliou AG, Kalofonos H, HER-3 in colorectal tumourigenesis: from mRNA levels through protein status to clinicopathologic relationships, Eur J Cancer; 2007: 43(17): 2602-11. 8. Kalofonos HP, Bamias A, Koutras A, Papakostas P, Basdanis G, Samantas E, Karina M, Misailidou D, Pisanidis N, Pentheroudakis G, Economopoulos T, Papadimitriou C, Skarlos DV, Pectasides D, Stavropoulos M, Bafaloukos D, Kardamakis D, Karanikiotis C, Vourli G, Fountzilas G, Hellenic Cooperative Oncology Group Study. A randomised phase III trial of adjuvant radio-chemotherapy comparing Irinotecan, 5FU and Leucovorin to 5FU and Leucovorin in patients with rectal cancer: a Hellenic Cooperative Oncology Group Study, Eur J Cancer.; 2008: 44: 1693-700. 9. Koutras A, Giannopoulou E, Kritikou I, Antonacopoulou A, Evans TR, Papavassiliou AG, Kalofonos H, Antiproliferative effect of exemestane in lung cancer cells, Mol Cancer.; 2009: 8:109. 10. Giannopoulou E, Antonacopoulou A, Matsouka P, Kalofonos HP, Autophagy: novel action of panitumumab in colon cancer, Anticancer Res.; 2009: 29: 5077-82. 11. Antonacopoulou AG, Palli M, Marousi S, Dimitrakopoulos FI, Kyriakopoulou U, Tsamandas AC, Scopa CD, Papavassiliou AG, Kalofonos HP, Prion protein expression and the M129V polymorphism of the PRNP gene in patients with colorectal cancer, Mol Carcinog.; 2010: 49: 693-9. 12. Papanastasiou AD, Sirinian C, Kalofonos HP. Identification of novel human receptor activator of nuclear factor-kB isoforms generated through alternative splicing: implications in breast cancer cell survival and migration.Breast Cancer Res. 2012 Jul 23;14(4):R112 13. Lymperatou D, Giannopoulou E, Koutras AK, Kalofonos HP. The exposure of breast cancer cells to fulvestrant and tamoxifen modulates cell migration differently. Biomed Res Int. 2013;2013:147514. doi: 10.1155/2013/147514. Epub 2013 Jul 14. Ifanti AA, Argyriou AA, Kalofonou FH, Kalofonos HP. Financial crisis and austerity measures in Greece: Their impact on health promotion policies and public health care. Health Policy. 2013 Jun 19. pii: S0168-8510(13)00154-1. 15. Argyriou AA, Cavaletti G, Antonacopoulou A, Genazzani AA, Briani C, Bruna J, Terrazzino S, Velasco R, Alberti P, Campagnolo M, Lonardi S, Cortinovis D, Cazzaniga M, Santos C, Psaromyalou A, Angelopoulou A, Kalofonos HP. Voltage-gated sodium channel polymorphisms play a pivotal role in the development of oxaliplatin-induced peripheral neurotoxicity: Results from a prospective multicenter study. Cancer. 2013 Oct 1;119(19):3570-7. doi: 10.1002/cncr.28234. Epub 2013 Jul 2.

Επιλεγμένες Ομιλίες

Περιλαμβάνονται: 1. Διαλέξεις 2. Εκπαιδευτικά Μαθήματα σε Σεμινάρια 3. Ομιλίες σε Συμπόσια Σύνολο: άνω των 250

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Κύριος επιβλέπων σε Διδακτορικές Διατριβές: 1. Θωμάς Μακατσώρης : «΄Εκφραση των δεικτών απόπτωσης bcl-2, bax, του δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki-67 και του ογκογονιδίου p53 σε ηπατοκυτταρικά καρκινώματα και συσχέτιση με τη μετεγχειρητική επιβίωση ασθενών και τους κλασσικούς προγνωστικούς δείκτες της νόσου», «Expression of the apoptotic indices bcl-2, bax the cellular proliferation index Ki-67 and p53 oncogene in hepatocellular carcinomas and correlation with the post-operative survival of patients and the classic prognostic indices of the disease». 2. Πέτρος Γρίβας : «Διερεύνηση μοριακών προγνωστικών παραγόντων στον καρκίνο του παχέος εντέρου», «Prognostic factors in Colorectal Cancer». 3. Βασιλική Λαμπροπούλου: «Μελέτη της έκφρασης των πρωτεογλυκανών σε όγκους όρχεων εκ βλαστικών κυττάρων και συσχέτιση τους με τα κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά των ασθενών», «Study on the expression of proteoglycans in testicular germ cell tumors and correlation with the clinicopathological variables of the patients». 4. Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος: «Μελέτη της μοριακής στόχευσης κυττάρων του πλειόμορφου γλοιοβλαστώματος με αναστολείς της αγγειογένεσης και μορίων του μονοπατιού HER», «Molecular targeting of glioblastoma cells using antiangiogenetic agents and HER signaling inhibitors». 5. Φωτεινός Δημητρακόπουλος: «Ο ρόλος του εναλλακτικού μονοπατιού του NF-kB στο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC)», «The role of the alternative pathway of NF-kB in non- small cell lung cancer (NSCLC)». 6. Ισμήνη Κρητικού: «Μελέτη του μηχανισμού δράσης αναστολέων της αρωματάσης και του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) σε μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα», «Application of aromatase and epidermal growth factor (EGFR) inhibitors in non small cell lung cancer». 7. Αχιλλέας Νικολακόπουλος: «Ο ρόλος του Notch στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα», «The role of Notch in non-small cell lung cancer». 8. Νικόλαος Κατσένης: «Η σημασία της έκφρασης μορίων προσκόλλησης στον καρκίνο του προστάτη», «The role of adhesion Molecules in prostate cancer». 9. Κωνσταντίνος Αρώνης: « Μοριακοί παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση καρδιοτοξικότητας μετά από χορήγηση trastuzumab σε ασθενείς με καρκίνο μαστού», «The role of Molecular factors in trastuzumab induced cardiotoxicity in patients with breast cancer».

Άλλες Δραστηριότητες

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Το ερευνητικό μου έργο, αρχικά, είχε κυρίως εστιάσει στη χρησιμοποίηση ραδιοεπισημασμένων μονοκλωνικών αντισωμάτων για ανοσοεντόπιση και θεραπεία νεοπλασιών, όπως τα γλοιώματα του εγκεφάλου, τα καρκινώματα μαστού, πνευμόνων, ωοθηκών, παχέος εντέρου και όγκων των όρχεων καθώς επίσης και στη διεξαγωγή κλινικών μελετών με νέους αντινεοπλασματικούς παράγοντες. Οι κλινικές μελέτες αφορούσαν στη χρησιμοποίηση συνδυασμένης χημειοθεραπείας, που περιλάμβανε νέα αντινεοπλασματικά φάρμακα, σε ασθενείς με καρκίνο, στο πλαίσιο κυρίως των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας (ΗeCOG), καθώς επίσης και στη συμμετοχή σε διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες, ορισμένες εκ των οποίων σχετίζονται με την έγκριση νέων φαρμάκων (Registration Studies). Τα τελευταία χρόνια, έχω εστιάσει στην κλινική ανάπτυξη νέων αντινεοπλασματικών παραγόντων, στο πλαίσιο της εξατομικευμένης θεραπευτικής προσέγγισης των ασθενών καθώς και στη βασική έρευνα με μεθόδους μοριακής ογκολογίας για την ανεύρεση – τεκμηρίωση προβλεπτικών και προγνωστικών παραγόντων σε ασθενείς με καρκίνο. Δραστηριοποιούμαι συμμετέχοντας σε κλινικές μελέτες που διενεργούνται από την Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα, Οι μελέτες αυτές είναι κυρίως φάσης ΙΙ και ΙΙΙ, και στοχεύουν στο να αξιολογηθεί η θεραπευτική δράση μερικών από τα νεώτερα αντινεοπλασματικά φάρμακα, οι συνδυασμοί τους καθώς και οι διαφορετικοί τρόποι χορήγησής τους. Επίσης, πραγματοποιώ αξιόλογο αριθμό μελετών μεταφραστικής έρευνας σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως είναι το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, η Χειρουργική Κλινική, το Χημικό Τμήμα, το Φαρμακευτικό Τμήμα, κ.ά. στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με την Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα, καθώς επίσης και με άλλα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, έχω συμμετάσχει σε πολυκεντρικές Ευρωπαϊκές κλινικές μελέτες φάσης ΙΙ και ΙΙΙ σε συνεργασία με άλλες Κλινικές και Τμήματα του Πανεπιστημίου της Πάτρας και άλλων Πανεπιστημίων της χώρας, όπως των Ιωαννίνων, της Θεσσαλονίκης, των Αθηνών, και του εξωτερικού. Άλλοι τομείς της ερευνητικής μου δραστηριότητας είναι η διατήρηση και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ογκολογικών ασθενών και της οικογένειάς τους, σε όλες τις φάσεις της νόσου και κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής. Συγκεκριμένα, η Συνεργατική Ομάδα Ποιότητας Ζωής ερευνά τη βελτίωση της αντιμετώπισης του πόνου, της αναιμίας και άλλων προβλημάτων των ογκολογικών ασθενών καθώς επίσης και στη διερεύνηση των αναγκών πληροφόρησης και επικοινωνίας των ασθενών και των συγγενών τους με το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό και στην εξακρίβωση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής τους. Τέλος, στην προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων συνετέλεσε ιδιαίτερα η ίδρυση του Εργαστηρίου Κλινικής Ογκολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, το οποίο λειτουργεί από το 2003 και εξής. Σε συνεργασία με μοριακούς βιολόγους και άλλους ειδικούς επιστήμονες, πραγματοποιούμε βασική έρευνα με τη χρησιμοποίηση κυτταρικών καλλιεργειών, RT-PCR και άλλων μεθόδων. Τα δύο τελευταία έτη, στο επίπεδο της βασικής έρευνας, συνεργαζόμαστε και με άλλα κέντρα, μεταξύ των οποίων αξίζει να μνημονευθεί το Medical Research Council, που εδρεύει στο Hammersith Hospital του Λονδίνου. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Ογκολογικό Τμήμα της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών (ΠΓΝΠ) παρουσιάζει επί σειρά ετών σημαντικό και πολύπλευρο έργο σε Κλινικό, Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό επίπεδο στο χώρο της Ογκολογίας, μέσω του Τμήματος Κλινικής Ογκολογίας, των Εργαστηρίων Κλινικής και Μοριακής Ογκολογίας και της Ομάδας Ποιότητας Ζωής και Αποκατάστασης Ασθενών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ογκολογικού Τμήματος περιλαμβάνει: 1. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ογκολογίας, στα οποία παρουσιάζονται τόσο κλινικά όσο και κλινικό-εργαστηριακά θέματα. Στα πλαίσια της καλύτερης εκπαίδευσης του προσωπικού, προσκαλούνται τακτικά ομιλητές από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών ή άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται ανά 2 εβδομάδες, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:30 μμ, στην αίθουσα Σεμιναρίων του κτηρίου Α’ Κλινικών Λειτουργιών. 2. Ογκολογικό Συμβούλιο με συμμετοχή Ιατρών και άλλων Επιστημόνων Υγείας όπου παρουσιάζονται και συζητούνται περιστατικά ασθενών για τη λήψη αποφάσεων σχετικών με την αντιμετώπισή τους. Το Ογκολογικό Συμβούλιο πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη και ώρα 13:00 μμ, στην αίθουσα Σεμιναρίων του κτηρίου Α’ Κλινικών Λειτουργιών. 3. Συνάντηση των Μελών των Ερευνητικών Εργαστηρίων Κλινικής και Μοριακής Ογκολογίας για τη συζήτηση τεχνικών επιστημονικών θεμάτων σχετικών με τις ερευνητικές τους δραστηριότητες.. Οι συναντήσεις γίνονται κάθε Πέμπτη και ώρα 9:30 πμ στα Εργαστήρια Κλινικής και Μοριακής Ογκολογίας. 4. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ογκολογίας με στόχο τη σφαιρική και αντικειμενική παρουσίαση των σύγχρονων εξελίξεων στην Ογκολογία από Επιστήμονες διεθνούς επιστημονικής εμβέλειας. Τα Σεμινάρια απευθύνονται σε ιατρούς καθώς επίσης και σε άλλους επιστήμονες και φοιτητές Ιατρικής και συναφών σχολών. Τα Σεμινάρια διεξάγονται ανά 6μηνο, έχουν διάρκεια 2 ημερών και πραγματοποιούνται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Χορηγούνται πάντα στους συμμετέχοντες μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Τα προηγηθέντα Σεμινάρια έγιναν 23 & 24 Νοεμβρίου 2012 με θέμα: «Γυναίκα & Καρκίνος: από την πρόληψη στη θεραπεία» και 1 & 2 Μαρτίου 2013: «Εξελίξεις στην Ογκολογία». Επίκειται δε, νέο εκπαιδευτικό σεμινάριο 13 & 14 Δεκεμβρίου 2013. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ: 1. Biomedical and Biotechnological Applications: Pharmacotargeting of diseases and applications of biocompatible materials in medicine: this network is a result of the collaboration of the research groups and researchers from the Departments of: Chemistry, Material Science, Chemical Engineering, Mechanical Engineering & Aeronautics, Medicine and Pharmacy of the University of Patras (www.biotargeting.upatras.gr) and 2. Research and Application in Medical Molecular Genetics: this network is a collaboration of the research groups and researchers from the Departments of Medicine, Pharmacy, Biology, Computer Engineering and Informatics, Chemistry of the University of Patras as well as one member from FORTH/ICE-HT (www.mgn.upatras.gr).