Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προσωπικό - Καλογερόπουλος Α.

Καλογερόπουλος Ανδρέας, ​Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας: Παθολογικός Ι

Κλινική/Εργαστήριο:

Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία - Καρδιολογία

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος:

a_kalogero@bellsouth.net