Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προσωπικό - Βαρβαρήγου Α.

Βαρβαρήγου Αναστασία, Καθηγητής

Τομέας: Υγείας Παιδιού

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Παιδιατρικής

Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Άμεσες και απώτερες επιπτώσεις ενδομήτριου stress Νεογνικός ίκτερος Απώτερες επιπτώσεις προωρότητας Φαρμακοκινητική Ουρολοιμώξεις

Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 26500 , Ρίο , Αχαίας 1ος Όροφος

2610 999545, 999544 2610 999583 nata-var@med.upatras.gr

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

 1. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 1981, 'Αριστα.
 2. Ειδικότητα Παιδιατρικής , 1986.
 3. Διδάκτωρ Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών 1987, 'Αριστα.
 4. Λέκτορας Παιδιατρικής – Νεογνολογίας ,1990.
 5. Visiting Assistant Professor, full time, Mc Gill University, Montreal, Canada, 1993.
 6. Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος στο Quebec, Καναδά για το έτος 1993.
 7. Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Νεογνολογίας, 1994.
 8. Εξειδίκευση στην Εντατική Νοσηλεία Νεογνών,1997.
 9. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Νεογνολογίας , 2001.
 10. Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Νεογνολογίας , 2010.
 11. Διευθύντρια Παιδοχειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών, 2011.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 1. 1986-1989:  Eπιμελήτρια Β, Α και Β Εντατικής ΝονάδαςΝεογνών, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» Αθηνών
 2. 1989-12011:  Νεογνολόγος ΜΕΝ Νεογνών Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών
 3. 1/1-30/8/1993:  Νεογνολόγος στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και τα αντίστοιχα περιγεννητικά κέντρα των Νοσοκομείων Sir Mortimer B Davis Jewish General Hospital, Montreal Children’s Hospital and Royal Victoria Hospital του Πανεπιστημίου Mc Gill.
 4. 10/1992-4/2008:  Υπεύθυνη Μονάδας Φυσιολογικών Νεογνών Μαιευτηρίου Μαιευτικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών
 5. 4/2008- 9/2011: Υπεύθυνη  Εντατικής Μονάδας Νεογνών ΠΓΝΠ
 6. 9/2011-σήμερα :Υπεύθυνη Α και Β Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών.

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Η κα Βαρβαρήγου έχει διακριθεί κατά τις Πανεπιστημιακές της σπουδές στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, κατά την διάρκεια των οποίων διατήρησε δύο υποτροφίες και τις ολοκλήρωσε με το βαθμό «Αριστα».Το 1993 έλαβε υπότροφία του ΝΑΤΟ για μεταδιδακτορική έρευνα στο εξωτερικό.Της έχουν απονεμηθεί συνολικά έξη (6) βραβεία για το ερευνητικό της έργο.

Έχει διδάξει από έδρας και παρά την κλίνη των ασθενών φοιτητές Ιατρικής, σε όλα τα πεδία της Παιδιατρικής κυρίως στο αντικείμενο της Νεογνολογίας . 'Εχει πραγματοποιήσει μετεκπαιδευτικά μαθήματα Παιδιατρικής σε ειδικευόμενους και ειδικευμένους Παιδιάτρους, καθώς και εξειδικευμένα θέματα Νεογνολογίας σε Νεογνολόγους άλλων Νοσοκομείων.

Από το 1989 οργάνωσε και ανέλαβε τη λειτουργία του Εξωτερικού Ιατρείου Παρακολούθησης των Προώρων και Προβληματικών Νεογνών που είχαν νοσηλευθεί στη ΜΕΝ Νεογνών . Από το 1992 ως το 2008 οργάνωσε και ανέλαβε την υπευθυνότητα λειτουργίας της Μονάδας Φυσιολογικών Νεογνών και της αίθουσας Ανάνηψης Νεογνών στο Μαιευτήριο του ΠΓΝΠ. Το 1990-1991 οργάνωσε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια για ειδικευόμενους ιατρούς της Παιδιατρικής Κλινικής χρηματοδοτούμενα από την ΕΟΚ. Από το 2008-2011 ανέλαβε την υπευθυνότητα της ΜΕΝ Νεογνών του ΠΓΝΠ και εισήγαγε σύγχρονα πρωτόκολα αντιμετώπισης των αναπνευστικών προβλημάτων των νεογνών. Μετά δική της παρέμβαση η ΜΕΝ Νεογνών ανακαινήσθηκε πλήρως, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Από το 2011 είναι υπεύθυνη της Α και Β Παιδιατρικής Κλινικής, και εξελέγη Διευθύντρια της Παιδοχειρουργικής Κλινικής.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Εχει χρηματίσει ή είναι μέλος 17 Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών διδακτορικών διατριβών. Σε 6 από αυτές είναι επιβλέπουσα. Από αυτές 11 έχουν ολοκληρωθεί, σε 3 έχει ολοκληρωθεί το ερευνητικό μέρος και 3 βρίσκονται υπό εξέλιξη.

Έχει 68 δημοσιεύσεις σε Διεθνή περιοδικά (43 πλήρεις, 25 abstracts), 11 σε Ελληνικά περιοδικά, 52 ανακοινώσεις σε διεθνή ,και 45 σε Ελληνικά συνέδρια. Οι εργασίες της έχουν συνολικό Impact Factor 139,8, μέσο 3,9 . Citations1056 .h-index:19. 

Είναι αξιολογητής (reviewer) σε 10 διεθνή περιοδικά και μέλος Διεθνών και Ελληνικών Επιστημονικών Εταιρειών. Έχει προσκληθεί ως εισηγήτρια σε πολλά Συνέδρια.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην επίδραση του stress κατά την περιγεννητική περίοδο, στο νεογνικό ίκτερο, φαρμακοκινητική και ουρολοιμώξεις.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Varvarigou-Frimas A., Mantagos S., Beratis N. G. Transformation of lymphocytes from Rh(D)-negative subjects by Rh(D) isoantigen.  Blood; 1988: 72:  952-955.
 2. Varvarigou A, Beratis N.G., Makri M, Vagenakis A.G. Increased levels and positive  correlation  between erythropoietin and hemoglobin concentrations  in newborn children of smoking mothers. J.  Pediatr. ; 1994 : 124: 3: 480-82.
 3. Varvarigou A, Bardin C, Beharry K, Chemptob S, Papageorgiou A. Aranda JV. Early Ibuprofen administration to prevent patent ductus arteriosus in premature newborn infants. JAMA; 1996:275(7) : 539-544.
 4. Beratis N.G., Panagoulias D., Varvarigou A. Increased blood pressure at birth, and infancy   in children of smoking mothers. J Pediatr.;1996: 128 (6) : 806-812.
 5. Mantzoros CS, Varvarigou A, Kaklamani VG,Beratis NG, Flier JS. Effect of birth weight and maternal smoking on cold blood leptin concentrations of full-term and preterm newborns. J Clin Endocrinol Metab; 1997: 82: 2856-2861. Beratis NG,
 6. Varvarigou A, Katsimbris J, Gartaganis S,.Vascular retinal abnormalities in neonates of mothers who smoked during pregnancy. J Pediatr.;2000: 136(6):760-766.
 7. Beratis NG Asimakopoulou  A, Varvarigou A. Association of secondary sex    ratio with smoking and parity. .Fertil and Steril; 2007: 89(3):662-667.
 8. Varvarigou A, Fouzas S , Skylogianni E , Mantagou L, Bougioukou D, Mantagos S: Transcutaneous Bilirubin Nomogram for  Prediction of Significant  Neonatal  Hyperbilirubinemia. Pediatrics; 2009: 124 (4) : 1052-1059.
  ---Αναδημοσίευση Pediatrics ;2009 :(Ed Esp) 68 (04): 173-179. 
   
 9. Fouzas S, Mantagos S, Varvarigou A. Bilirubin screening for normal newborns: a critique of the hour-specific bilirubin nomogram. [E-Letter].
  Pediatrics (October 15, 2009)http://pediatrics.aappublications.org/cgi/eletters/124/4 /1203
 10. Fouzas S, Mantagou L, Skylogianni E, Mantagos S, Varvarigou A. Transcutaneous bilirubin levels for the first 120 postnatal hours in healthy term and near-term neonates. Pediatrics; 2010: 125 (1): 52-57.
 11. Varvarigou A.Intrauterine Growth Restriction as a Potential Risk Factor for Adulthood Disease Onset. J  Pediatr Endocrinol  Metab;2010 : 23 (3), 215-224. 
 12. Fouzas S, Karatza A, Skylogianni E, Mantagou L, Varvarigou A.  Transcutaneous bilirubin levels in late-preterm neonates.  J Pediatr ;2010: 157(5):762-766e1.
 13. Karatza A, Giannakopoulos I, Dasios T, Mantagos S, Varvarigou A.Periconceptional tobacco smoking and isolated congenital heart defects in the neonatal period. Int J Cardiol.;2011: 48: 295-296.
 14. Filias AN, , Theodorou GL,Mouxopoulou S, Varvarigou AA, Mantagos S, Karakantza M.  Phagocytic ability of neutriphils and monocytes in neonates.  BMC    Pediatr  ; 2011:14: 11- 29.
 15. Mantagou L, Fouzas S, Skylogianni E, Giannakopoulos I, Karatza A, and Varvarigou A.  Trends of Transcutaneous Bilirubin in   Neonates Who Develop Significant Hyperbilirubinemia.  Pediatrics ; 2012: 130 (4):e898-904. )
 16. Varvarigou A, Thomas J, Rodi M, Ikonomou E, Xenou E, DeLastic  AM, Mantagos S, Mouzaki A. Respiratory distress syndrome in premature infants is underscored by the magnitude of Th1 cytokine polarization. Cytokine;2012: 58 (3) : 355-360.
 

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

 1.  Π. Οικονόμου: “ Διερεύνηση αιτίων πνευμονικής αιμορραγίας σε πρόωρα νεογνά που θεραπεύτηκαν με επιφανειοδραστικό παράγοντα ”.Ολοκληρώθηκε το 2009 και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cytokine , το 2012.
 2. Λ. Μανταγού: « Παρακολούθηση Νεογνικού ικτέρου και πρόβλεψη σοβαρής υπερχολερυθριναιμίας» . Ολοκληρώθηκε το 2012 με τέσσερις συνολικά δημοσιεύσεις: Τρείς στο περιοδικό Pediatrics το 2009, το 2010 και το 2012 και μία στο Journal of Pediatrics το 2010.
 3. Ι. Μανταγός: « Προγηρία και διαταραχές όρασης».
 4.  Ε. Κρικέλη : « Παρακολούθηση ιστικής οξυγόνωσης σε νεογνά υψηλού κινδύνου»
 5. Α  Αναγνωστοπούλου:  « Δείκτες νεφρικής λειτουργίας»
 6. Ι Ρουπακιά : « Προγνωστικοί παράγοντες κινδύνου στην αντιμετώπιση παιδιών με ουρολοίμωξη».