Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προσωπικό - Χριστοφίδου Μ.

Χριστοφίδου Μυρτώ, Καθηγητής

Τομέας: Κλινικών Εργαστηρίων

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Γ΄ΟΡΟΦΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ

2610- 996109, 999660, 997632 2610-997632, 994922 christof@med.upatras.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Μυρτώ Χριστοφίδου: Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1974-1980). Yποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου (1981-1982). Έλαβε τον τίτλο της Ιατρικής Ειδικότητας της Μικροβιολογίας (1983-1986) στο Πανεπιστημιακό Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (ΓΝΠ), όπως και τον τίτλο της εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία (1997) στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ). Εκπόνησε διδακτορική διατριβή (1986-1989) και αναγορεύθηκε σε Διδάκτορα του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών. Εργάσθηκε ως  Επιμελήτρια Β΄ του ΕΣΥ στο ΓΝΠ και στο ΠΓΝΠ (1986-1991). Μετεκπαιδεύτηκε σε θέματα μοριακής ιολογίας στο Ηπατολογικό Ερευνητικό Eργαστήριο της Β΄ Παθολογικής Κλινικής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών και στο Iνστιτούτο Pasteur, Aθηνών (1987). Έλαβε υποτροφία και εξειδικεύτηκε σε θέματα Ιατρικής Μυκητολογίας, στο Κέντρο Αναφοράς Επιπολής Μυκητιάσεων, του United Medical and Dental Schools of Guys and St Thomas Hospitals, University of London (1989). Εκλέχθηκε Λέκτορας (1991-1996),  επί θητεία και μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια (1996-2009), ενώ από το 2009 είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροβιολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι επίσης επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Αναφοράς Ιογενούς Ηπατίτιδας ΝΔ Ελλάδος, που λειτουργεί στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας από το 1988. Έχει επιβλέψει διπλωματικές εργασίες προπτυχιακών φοιτητών του Βιολογικού Τμήματος  και υπήρξε μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακών φοιτητών του Ιατρικού Τμήματος. Έχει επιβλέψει δύο διδακτορικές διατριβές μεταπτυχιακών φοιτητών του Ιατρικού τμήματος ενώ είναι μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σε  τέσσερις. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται,  με τη μελέτη της παθογένειας  και  τη  μοριακή μελέτη πολυανθεκτικών Gram αρνητικών βακτηρίων, με τη μοριακή μελέτη  των Χρόνιων Ιογενών Ηπατιτίδων, όπως επίσης  και με τη μοριακή μελέτη επιπολής και συστηματικών ευκαιριακών μυκητιάσεων.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Διδασκαλία μαθημάτων: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ιατρών, ειδικευομένων στην Μικροβιολογία- ΠΓΝΠ (1986-σήμερα)
Υπεύθυνη εκπαίδευσης-άσκησης στη Μικροβιολογία, Ιατρών ειδικευομένων στην Γενική Ιατρική (2003-σήμερα)
Διδασκαλία μαθημάτων: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ιατρών, ειδικευομένων σε διάφορες κλινικές ειδικότητες - ΠΓΝΠ (ως προσκεκλημένη ομιλήτρια, 1987-σήμερα)
Διδασκαλία μαθημάτων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Β΄έτους, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμογές Βασικών Ιατρικών Επιστημών» , Μοριακή Γενετική – Κυτταρογενετική (2000-σήμερα)
Διδασκαλία μαθημάτων, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Εκπαίδευση Στελεχών για  προσέλκυση Εθελοντών Αιμοδοτών, Εργαστήριο Αιματολογίας – Αιμοδοσίας (1990-1993)
Διδασκαλία μαθημάτων σε Υγειονομικό προσωπικό του ΠΓΝΠ και ΓΝΠ στο ΚΕΚ Πανεπιστημίου Πατρών, 1998.
Διδασκαλία μαθημάτων σε Γενικούς Ιατρούς και Υγειονομικό προσωπικό στο ΚΕΚ, Πρόγραμμα ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, 2007
Διδασκαλία μαθημάτων στην τακτική μηνιαία επιστημονική συνεδρία της  Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας (ως προσκεκλημένη ομιλήτρια).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

1. G. Lagoumintzis, M. Christofidou, G. Dimitracopoulos, F. Paliogianni. P. aeruginosa Slime Glycolipoprotein is a potent stimulant of tumor necrosis factor alpha gene expression and activation of transcription activators nuclear factor kB and activator protein 1 in human monocytes. Infection and Immunity 71: 8: 4614-4622, 2003

2. D. Siagris, M. Christofidou, G. Theocharis, N. Pagoni, C. Papadimitriou, A. Lekkou et al. Serum lipid pattern in Chronic  Hepatitis C: histological and virological correlations. Journal of Viral Hepatitis 13: 56-61, 2006 

3. D. Siagris, M. Christofidou, K. Triga, N. Pagoni, G. Theocharis, D. Goumenos et al. Occult hepatitis B virus infection in hemodialysis patients with chronic HCV infection. Journal of Nephrology 19 (3): 327-333, 2006

4. Ι. Spiliopoulou, S. Zografou, A. Goula, G. Dimitracopoulos, M. Christofidou. Molecular    epidemiology and antibiotic resistance patterns of Salmonella enterica from Southwestern    Greece. Chemotherapy 53 : 392-396,  2007

5. M. Christofidou, E. Jelastopulu, G. Economides, I. Spiliopoulou, D. Siagris et al. Epidemiology of Chronic Hepatitis C Virus Infection in High Risk Groups. Hepatitis Monthly 8 (1) : 11-16, 2008

6. A. Spiliopoulou, S. Vamvakopoulou, C. Bartzavali, G. Dimitracopoulos, E. D. Anastassiou, M. Christofidou. Eleven year retrospective study of Candidemia, in a University Hospital in Southwestern Greece. Clinical Microbiology and Infection, 16: 1378-1381, 2010

7. M. Tsoumani, Ε. Jelastopulu, C. Bartzavali, S. Vamvakopoulou, G. Dimitracopoulos, E.D. Anastassiou, M. Christofidou. Changes of dermatophytoses  in South- Western Greece: An 18-year survey.  Μycopathologia, 172: 63-67, 2011

8. A.Spiliopoulou, G. Dimitriou E. Jelastopulu, I. Giannakopoulos, E. D. Anastassiou, M. Christofidou. Neonatal Intensive Care Unit Candidemia: epidemiology, risk factors, outcome and Critical Review of Published Case Series. Mycopathologia, 173(4): 219-228,  2012

9. A.Spiliopoulou, E. D. Anastassiou, M. Christofidou. Primary cutaneous Cryptococcosis in Immunocompetent Hosts. Mycoses, 55(2): e45-47, 2012

10. A.Spiliopoulou, E. D. Anastassiou, M. Christofidou. Rodotorula Fungemia of an ICU patient and Review of published cases. Mycopathologia,174:301-309, 2012

11. Μ. Papadimitriou-Olivgeris, M. Marangos, F. Fligou, M. Christofidou, C. Bartzavali et al. Risk factors for KPC-producing Klebsiella pneumoniae enteric colonization upon ICU admission. J of Antimicrobial Chemotherapy, 67(12):2976-2981, 2012

12. M. Koutsogiannou, E. Drougka, A. Liakopoulos, E. Jelastopulu, E. Petinaki, E. D. Anastassiou, I. Spiliopoulou, M. Christofidou. Spread of Multi Drug Resistant Pseudomonas aeruginosa clones in a University Hospital. J of Clinical Microbiology, 51 (2):665-668, 2013

13. C. Triantos, A. Kourakli, M. Kalafateli, D. Giannakopoulou, N. Koukias, K. Thomopoulos, P. Lampropoulou, C. Bartzavali, M. Christofidou et al. Hepatitis C in patients with b-thalassemia major. A single centre experience. Annals of Hematology, 92(6):739-746, 2013

14. Μ. Papadimitriou-Olivgeris, M. Marangos, F. Fligou, M. Christofidou, C. Sklavou et al. KPC-producing Klebsiella pneumoniae enteric colonization acquired Intensive Care Unit stay: the significance risk factors for its development and its impact on ICU mortality. Diagnostic Microbiology and Infectious Diseases, 77(2) 169-173, 2013

15. M. Papadimitriou-Olivgeris, C. Bartzavali, M.  Christofidou, N. Bereksi, J. Hey, G. Zambardi, I. Spiliopoulou. Performance of chromID® CARBA Medium for CP Enterobacteriaceae Detection during Rectal Screening. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases Doi10.1007/s10096-013-1925-6, 2013

Επιλεγμένες Ομιλίες


1. Στρογγυλό τραπέζι  με θέμα: Εφαρμογές των Μοριακών Τεχνικών στην Κλινική Διαγνωστική. Εισήγηση: Άμεση ανίχνευση στο κλινικό δείγμα-Ταυτοποίηση. Ημερίδα, Εταιρείας Κλινικής Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής Διαγνωστικής, Αθήνα, 2009
2. Στρογγυλό τραπέζι  με θέμα: Ο ρόλος του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου στη διάγνωση και αντιμετώπιση των παθήσεων της Εσωτερικής Παθολογίας. Εισήγηση: Λοιμώξεις Ουροποιητικού συστήματος.  Συνέδριο Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών και Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος, Πάτρα, 2010
3. Στρογγυλό τραπέζι  με θέμα: Aνίχνευση αντιγόνου, αντισώματος, καλλιέργεια η μοριακή μεθοδολογία? Εισήγηση: Ανίχνευση ΗCVAg, antiHCV και μοριακές μέθοδοι στη διάγνωση και παρακολούθηση της HCV λοίμωξης . Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας. Αθήνα, 2012

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

1. Μαρίας Κουτσογιάννου με θέμα: Επιδημιολογική διερεύνηση κλινικών στελεχών P.aeruginosa από νοσοκομειακούς ασθενείς. Συνεδρίαση Γ.Σ Τμήματος Ιατρικής  480/20.03.2006 κατόπιν  εισήγησης  της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Κλινικές, Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές  ειδικότητες (Συνεδρίαση 09.03.2006). Προφορική παρουσίαση  2-7-2013 
2. Σπυροπούλου Αικατερίνης με θέμα: Μικροβιολογική και Μοριακή διερεύνηση πολυανθεκτικών κλινικών στελεχών Klebsiella pneumoniae. Συνεδρίαση Γ.Σ Τμήματος Ιατρικής  576/02.05.2011 κατόπιν  εισήγησης  της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Κλινικές, Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές  ειδικότητες (Συνεδρίαση 15.04.2011)