Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προσωπικό - Χάχαλης Γ.