Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Τυλλιανάκης Μ.

Τυλλιανάκης Μίνως, Καθηγητής

Τυλλιανάκης Μίνως

Τομέας: Χειρουργικός

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Ορθοπαιδικής

Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Πώρωση καταγμάτων, επούλωση και αναγέννηση νεύρων

Παν/κο Νοσ/μειο, Ριο, Πατρα 2

2613 603874, 2613 603556 2610 994579 mintylli@med.upatras.gr mtyllianakis@hotmail.com

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά μαθήματα στους ειδικευόμενους της κλινικής
επίσης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμ α «Πληροφορική Επιστημών Ζωής»

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. ‘Intramedullary nailing of humeral diaphyseal fractures. Is distal locking really necessary?’ M Tyllianakis, P Tsoumpos, K Anagnostou, A Konstantopoulou, A Panagopoulos International Journal of Shoulder Surgery, Apr-Jun 2013, Vol 7, Issue 2, pp 65-69
 2. ‘Long-term results of dorsally displaced distal radius fractures treated with the pi-plate: Is hardware removal necessary ?’ ME Tyllianakis, AM Panagopoulos, A Saridis Orthopedics Vol 34, Issue 7, July 2011, pp e282-e286
 3. ‘The treatment of infected nonunion of the tibia following intramedullary nailing by the Ilizarov method’ P. Megas, A. Saridis, A. Kouzelis, A. Kallivokas, S. Mylonas, M. Tyllianakis
  Injury, 41(3), 2010, pp 294-299
 4. ‘Novel composites materials from functionalized polymers and silver coated titanium oxide capable for calcium phosphate induction, control of orthopedic biofilm infections: an “in vitro” study M. Tyllianakis, E. Dalas, M. Christofidou, J.K. Kalistsis, A. Chrissanthopoulos, P.G. Koutsoukos, C. Bartzavali, N. Gourdoupi, K. Papadimitriou, E.K. Oikonomou, S.N. Yannopoulos, D. Sevastos. Journal of Materials Science: Materials in Medicine Vol 21, Issue 7, \july 2010, pp 2201-2211
 5. ‘Antibiotic Prophylaxis in Primary Hip Knee Arthroplasty. Comparison Between Cefuroxime and 2 Specific Antistaphylococcal Agents’ M E. Tyllianakis, A ChKarageorogos, M. N Marangos, A. G Saridis, E. E Lambiris
  Journal of Arthroplasty, Vol 25, Issue 7, Oct 2010, pp 1078-1082
 6. ‘The treatment of infected nonunion of the tibia following intramedullary nailing by the Ilizarov method’ P. Megas, A. Saridis, A. Kouzelis, A. Kallivokas, S. Mylonas, M. Tyllianakis Injury, Int J Care Injured, 41 (2010) 294-299
 7. ‘Treatment of unstable distal radius fractures with Ilizarov circular, nonbridging external fixator’ M. Tyllianakis, S. Mylonas, A. Saridis, A. Kallivokas, A. Kouzelis, P. Megas
  Injury, International Journal of the Care of the Injured (Injury, Int J Care Injured) 41 (2010) 306-311
 8. ‘An unusual case of Mitek suture anchor use in primary treatment of flexor digitorum profundus tendon laceration: a case report’ D. Giannikas, E. Athanaselis, C. Matzaroglou, A. Saridis, M. Tyllianakis Cases Journal 2:9319, 2009
 9. ‘Biomechanical evaluation of plating techniques for fixing mandibular angle fractures: the introduction of a new 3D plate approach’ E.F.Kalfarentzos, D.Deligianni, G.Mitros, M.Tyllianakis Oral and Maxillofacila Surgery, Sept 2009, 13(3), pp 139-144
 10. ‘Open transtrapezial injuries of the thumb: operative treatment’ D. Giannikas, A. Karabasi, E. Fotinopoulos, M. Tyllianakis The Journal of Trauma, Vol 65, Issue 6, Dec 2008, pp 1468-1470
 11. ‘Biomechanical comparison of callus over a locked intramedullary nail in various segmental bone defects in a sheep model’ M. Tyllianakis, D. Deligianni, A. Panagopoulos, M. Pappas, E. Sourgiadaki, D. Mavrilas, A. Papadopoulos Medical Science Monitor, 2007; 13(5): BR125-130
 12. ‘Rice-body formation and tenosynovitis of the wrist: a case report M. Tyllianakis, G. Kasimatis, E. Athanaselis, M. Melachrinou Journal of Orthopaedic Surgery 2006:14 (2):84-89
 13. ‘Graft-Supplemented Augmented External Fixation in the Treatment of Intra-articular Distal Radius Fractures’ M. Tyllianakis, D. Giannikas, A. Panagopoulos, P. Megas, E. Lambiris Orthopedics, February 2006, Vol 29, No 2; 139-146
 14. ‘Treatment of extracapsular hip fractures with the proximal femoral nail (PFN): long term results in 45 patients’ M. Tyllianakis, A. Panagopoulos, A. Papadopoulos. S. Papasimos, K. Mousafiris Acta Orthopaedica Belgica, 2004, 70, pp. 444-454
 15. ‘Functional evaluation of comminuted intra-articular fractures   of the distal humerus (AO type C). Long term results in twenty-six patients’ M. Tyllianakis, A. Panagopoulos, A. Papadopoulos, A. Kaisidis, P. Zouboulis. Acta Orthopaedica Belgica, 2004, 70, pp. 123-130

Επιλεγμένες Ομιλίες

 1. “open (articular) fractures”, AOTrauma Advanced Course on Fracture Management, Moscow, 30.10-3.11.2013
 2. “Proximal humeral fractures – conservative treatment, fixation or replacement ?”, AOTrauma Advanced Course on Fracture Management, Moscow, 30.10-3.11.2013
 3. “fracture rehabilitation in the elderly” AOTrauma Course – Fragility Fractures and,Orthogeriatrics, Moscow, 30.10-3.11.2013
 4. “ankle fractures in the elderly” AOTrauma Course – Fragility Fractures and,Orthogeriatrics, Moscow, 30.10-3.11.2013
 5. Proximal humeral fractures” AOTrauma Course – Fragility Fractures and,Orthogeriatrics, Moscow, 30.10-3.11.2013
 6. Four-part fractures of the proximal humerus in the elderly: retainment or replacement?’
 7. AOTrauma Mastes Course, Prague, 11-14.5.2013
  ‘Distal radius fractures: what is the role of external fixation? AOTrauma Mastes Course, Prague, 11-14.5.2013
 8. ‘Intramedullary nailing in humeral diaphyseal fractures – is distal locking necessary ?’ AOTrauma Mastes Course, Prague, 11-14.5.2013
 9. ‘Total Wrist Fusion’ – Anatomical exercise AOTrauma Masters Course – Hand and Wrist with Anatomic Specimens Basel, Switzerland, 12-13.1.2013
 10. ‘Salvage procedures for the osteoarthritic radiocarpal joint’ AOTrauma Masters Course – Hand and Wrist with Anatomic Specimens Basel, Switzerland, 12-13.1.2013
 11. ‘Fractures of the humeral diaphysis’ AOTrauma Course – Principles in Operative Fracture Management, Davos, Switzerland 9-14.12.2012
 12. ‘Most frequent complications in hand surgery’ Highlights in hand surgery – Masters at work Eastern European course on hand surgery, supported by FESSH and IFSSH, Hajduszoboszlό, Hungary, 14-16.9.2012
 13. Proximal humeral fractures – decision making and outcomes’ AOTrauma Regional Masters Course, Prague, Chech Republic, 5-8.5.2012
 14. ‘Salvaging the wrist’ AOTrauma Hand Course, Tehran, Iran, 20-22.4.2012
 15. ‘Malunion and nonunion of hand fractures’ AOTrauma Hand Course, Tehran, Iran, 20-22.4.2012
 16. ‘Intra-articular fractures of phalanx’ AOTrauma Hand Course, Tehran, Iran, 20-22.4.2012
 17. ‘Principles of surgical management of hand fractures’ AOTrauma Hand Course, Tehran, Iran, 20-22.4.2012
 18. ’Intraarticular fractures: trochlea and capitellum’ AOTrauma Masters Course – Upper Extremity, Davos, 11-16.12.2011.
 19. ’Proximal humerus: 2-part fractures’ AOTrauma Masters Course – Upper Extremity, Davos, 11-16.12.2011
 20. ‘Salvage procedures for the osteoarthritic wrist joint’ AOTrauma Masters Workshop – Hand and Wrist with Anatomical  Specimens, Basel, 19-20.11.2011
 21. ‘Salvage procedures for DRUJ disorders’ AOTrauma Masters Workshop – Hand and Wrist with Anatomical  Specimens, Basel, 19-20.11.2011
 22. ‘AOTrauma – What does it mean – History and current situation’ XVII AOTrauma Course – Principles in Operative Fracture Management Sochi, Russia, 20-23.9.2011
 23. ‘Osteoporosis – interactive lecture’ XVII AOTrauma Course – Principles in Operative Fracture Management Sochi, Russia, 20-23.9.2011
 24. ‘Fractures of the tibial plateau’ XVII AOTrauma Course – Principles in Operative Fracture Management Sochi, Russia, 20-23.9.2011
 25. ‘Proximal humerus fractures’ XVII AOTrauma Course – Principles in Operative Fracture Management Sochi, Russia, 20-23.9.2011
 26. ‘Relativer stability – intramedullary surgical technique’ XVII AOTrauma Course – Principles in Operative Fracture Management Sochi, Russia, 20-23.9.2011
 27. ‘Biomechanics – techniques of absolute stability, tension band technique’ XVII AOTrauma Course – Principles in Operative Fracture Management Sochi, Russia, 20-23.9.2011
 28. ‘Arthroplasty in fractures of proximal humerus’ AOTrauma Regional Course – Advances in Operative Fracture Management, Prague, 10-13.9.2011
 29. ‘Proximal humerus fractures – treatment options and decision making’ AOTrauma Regional Course – Advances inj Operative Fracture Management for ORP, Prague, 10-12.9.2011.
 30. ‘Proximal tibia fractures’ AOTrauma Regional Course – Advances in Operative Fracture Management, Malta, 14-17.5.2011
 31. ‘Proximal humerus’ AOTrauma Regional Course – Advances in Operative Fracture Management, Malta, 14-17.5.2011
 32. ‘Malunion and nonunion, delayed union’ AOTrauma Hand Course, Tehran, Iran, 15-17.4.2011
 33. ‘PIP and DIP fractures’ AOTrauma Hand Course, Tehran, Iran, 15-17.4.2011
 34. ‘Extraarticular phalangeal fractures’ AOTrauma Hand Course, Tehran, Iran, 15-17.4.2011
 35. ‘Extraarticular metacarpal fractures II-V’ AOTrauma Hand Course, Tehran, Iran, 15-17.4.2011
 36. ‘General principles of fracture treatment in the hand’ AOTrauma Hand Course, Tehran, Iran, 15-17.4.2011
 37. ‘Proximal allograft or implant replacement for severe B3 fractures’ ‘Periprosthetic fractures: current aspects of management – 3rd clinical course’, Leeds, UK, 18-19.1.2011
  Uncemented revision THA for the treatment of PFF’
 38. ‘Periprosthetic fractures: current aspects of management – 3rd clinical  course’, Leeds, UK, 18-19.1.2011
  ‘Initial assessment of the patient before surgery’
 39. ‘Periprosthetic fractures: current aspects of management – 3rd clinical course’, Leeds, UK, 18-19.1.2011

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Επιβλέπων επι του παρόντος σε 5 διδακτορικές διατριβές
Από το παρελθόν έχουν εγκριθεί  3

Άλλες Δραστηριότητες

Μέλος του Board of Trustees of AO Foundation – an international foundation, the best think tank worldwide, on fracture study and treatment
Ιδρυτής και πρόεδρος του αντιστοίχου τμήματος στην Ελλάδα (AOTrauma Chapter Greece) από το 2008
Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα Ιατρικού Τμήματος Παν/μιου Πατρών