Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προσωπικό - Συμεωνίδης Α.

Συμεωνίδης Ανάργυρος, Καθηγητής

Τομέας: Παθολογικός Ι

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Παθολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας – Πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες – Επιδημιολογία αιματολογικών νόσων - Θεραπείες μοριακής στόχευσης - Νόσος Gaucher

Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών, Ρίο Πατρών 265.04 5ος όροφος, Α΄Κτίριο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας,

2610999247, 2610999255 2610993950 argiris.symeonidis@yahoo.gr symeonidis@med.upatras.gr lydiathoma@upatras.gr

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Τόπος Γέννησης: Πάτρα Ημερομ. Γέννησης: 27.5.1956 Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ημερομηνία αποφοίτησης: 20.7.1980 Άδεια άσκησης επαγγέλματος 12.9.1980 Στρατιωτικές υποχρεώσεις: 29.9.1980 – 29.9.1982 Υπηρεσία υπαίθρου: 4.11.1982 – 15.6.1984 Άσκηση στην Παθολογία: Ιούλιος 1984 – Σεπτέμβριος 1986 Άσκηση στην Αιματολογία: Σεπτέμβριος 1986 – Σεπτέμβριος 1990 Απόκτηση τίτλου ειδικότητας Αιματολογίας: 10.1.1991 1991-1995: Ιδιωτική άσκηση της Αιματολογίας. Μερική απασχόληση σαν άμισθος επιστημονικός συνεργάτης στο Αιματολογικό Τμήμα της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 1995-1998: Επιμελητής Α’ Αιματολογίας Αιματολογικό Τμήμα της Παθολογικής Κλινικής. 28-4-1999: Διδακτορική διατριβή: Τίτλος: «Η προγνωστική σημασία των ανοσολογικών διαταραχών στους ασθενείς με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα και ο πιθανός τους ρόλος στην παθογένεια των νοσημάτων αυτών» Βαθμός Άριστα. 2000 : Λέκτορας Αιματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. 2000-2001: Honorary Lecturer, Bone Marrow Transplantation, Hadassah University Hospital, Jerusalem, Israel (Καθ. Shimon Slavin). 2001-2005: Συντονιστής Μεταμοσχεύσεων Αιμοποιητικών κυττάρων, Μονάδας Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων του Αιματολογικού Τμήματος της Παθολογικής Κλινικής. 2005-2010: Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Αιματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. 2005-2006: Honorary Consultant in Hematology, University College Hospital and Royal Free Hospital, London, UK (Prof. David Linch, Prof. Anthony Goldstone). 2010-: Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας – Αιματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. 2012-: Διευθυντής Αιματολογικού Τμήματος Παθολογικής Κλινικής

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Εκπαίδευση Δ'-ετών φoιτητών στη Φυσική εξέταση από το 1995. Από το 2005 διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στην Κλινική Ιατρική - Κλινικές Δεξιότητες, του μαθήματος Παθολογία ΙΙ - Αιματολογία στους φοιτητές Ε΄έτους από το έτος 2000, και του μαθήματος Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία από το 2005 μέχρι σήμερα. Εκπαίδευση–άσκηση των ΣΤ΄-ετών φoιτητών στην κλινική Αιματολογία. Συμμετοχή στην διδασκαλία του κατ’ επιλογήν μαθήματος της Εργαστηριακής Αιματολογίας των Γ΄-ετών φοιτητών. Συμμετοχή στην εκπαίδευση των ειδικευομένων αιματολόγων. Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος του Αιματολογικού Τμήματος τα έτη 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 και 2007-2008. Συμμετoχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα άλλων Τμημάτων και κλινικών του Πανεπιστημιακού Νoσoκoμείoυ και άλλων Νoσoκoμείων της περιφέρειας. Εκπαίδευση τoυ παρασκευαστικoύ πρoσωπικoύ σε εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις, νέες μεθόδους και ποιοτικό έλεγχο. Εκπαίδευση του νoσηλευτικoύ πρoσωπικoύ της κλινικής και της Μονάδας Μεταμόσχευσης σε θέματα νοσολογίας, μεταγγίσεων, χημειοθεραπειών, μεταμόσχευσης, και νοσηλευτικής φροντίδας ανοσοκατεσταλμένων ασθενών. Συμμετoχή στo Διακρατικό Πρόγραμμα ERASMUS σαν επιμoρφωτής τα έτη 1995-2000 με Θέμα “Introduction to Hematology”. Ερευνητικό έργο 74 δημοσιευμένες πρωτότυπες εργασίες σε ξενόγλωσσα περιοδικά, 69 εμφανίζονται στο PUBMED και 5 σε άλλες βάσεις δεδομένων (Index Copernicus). Πρώτος συγγραφέας σε 14, δεύτερος σε 9, τελευταίος σε 3, συγγραφέας αλληλογραφίας σε 17. Συνολικό Impact factor 286.786 (μέσο 4.156/δημοσίευση). 3 πλήρεις δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, και 15 σε πρακτικά Ελληνικών συνεδρίων 15 ακόμα δημοσιεύσεις άρθρων σε Ελληνικά περιοδικά εκτός PUBMED 2 κεφάλαια βιβλίων 173 περιλήψεις εργασιών συνεδρίων σε περιοδικά εντός PUBMED 196 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια (πρώτος συγγραφέας σε 70, δεύτερος σε 4, τελευταίος σε 12) 171 ανακοινώσεις σε Ελληνικά συνέδρια (πρώτος συγγραφέας σε 65, δεύτερος σε 20, τελευταίος σε 13) 14 ομιλίες, ξενόγλωσσες διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες 59 ομιλίες, διαλέξεις σε Ελληνικά συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες 1648 συνολικές αναφορές (84 αυτοαναφορές και 1564 ετεροαναφορές) H Index: 24

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

1. Zoumbos N, Symeonidis A, Kourakli A, Katevas P, Matsouka P, Perraki M, Georgoulias V: “Increased levels of soluble interleukin-2 receptors and tumor necrosis factor in serum of patients with myelodysplastic syndromes.” Blood. 1991; 77(2): 413-414. 2. Symeonidis A, Kourakli A, Katevas P, Perraki M, Tiniakou M, Matsouka P, Georgoulias V, Zoumbos N: “Immune function parameters at diagnosis in patients with myelodysplastic syndromes: Correlation with FAB classification and prognosis.” Eur.J.Haematol. 1991; 47(4): 277-281. 3. Tichelli A, Socie G, Marsh J, Barge R, Frickhofen N, McCann S, Bacigalupo A, Hows J, Marin P, Nachbaur D, Symeonidis A, Passweg J, Schrezenmeier H. “Outcome of Pregnancy and Disease Course among Women with Aplastic Anemia Treated with Immunosuppression.” Ann Intern Med. 2002; 137(3): 164-172. 4. A.Symeonidis, A.Kouraklis, U.Seimeni, A.Galani, N.Giannakoulas, E.Fragopanagou, M. Tiniakou, P.Matsouka, N.Zoumbos. “Ticlopidine-induced aplastic anemia: Two new cases, review and meta-analysis of 55 additional cases.” Am J Hematol. 2002; 71(1): 24-32. 5. A.Symeonidis, A.Kouraklis, E.Grouzi, V.Zolota, M.Melachrinou, Ε.Kourea, E.Fragopanagou, N.Giannakoulas, U.Seimeni, M.Tiniakou, P.Matsouka, N.Zoumbos. “Determination of Plasma Cell Secreting Potential (PCSP) as an index of maturity of myelomatous plasma cells and a strong prognostic factor.” Leukemia & Lymphoma. 2002; 43(8): 1605-1612. 6. Micheva I, Marinakis T, Repa C, Kouraklis A, Vlacha V, Anagnostopoulos N, Zoumbos N, Symeonidis A. “Dendritic cells in patients with type I Gaucher disease are decreased in number but functionally normal” Blood Cells Mol Dis. 2006; 36(2): 298-307. 7. A.Symeonidis, A.Kouraklis, I.Constandinidou, E.Solomou, S.Kougelou, P.Vassilakos, Ν. Zoumbos. “Increased CA-15.3 levels in the serum of patients with homozygous β-thalassemia and sickle-cell/β-thalassemia.” Brit J Haematol. 2006; 133(6): 692-694. 8. Manola KN, Sambani C, Karakasis D, Baltathakis I, Zoumbos N, Symeonidis A: “Allogeneic stem cell transplantation from donors with mosaic Turner syndrome.” Bone Marrow Transplant. 2006; 38(5): 385-386. 9. Kastritis E, Zervas K, Symeonidis A, Terpos E, Delimbassi S, Anagnostopoulos N, Michali E, Zomas A, Katodritou E, Gika D, Pouli A, Christoulas D, Roussou M, Kartasis Z, Economopoulos T, Dimopoulos MA. “Improved survival of patients with multiple myeloma after the introduction of novel agents and the applicability of the International Staging System (ISS): an analysis of the Greek Myeloma Study Group (GMSG).” Leukemia. 2009; 23(6): 1152-1157. 10. Symeonidis A: “The role of iron and iron chelators in zygomycosis.” Clin Microbiol Infect. 2009; 15(s5): 26-32. 11. Symeonidis A, Liga M, Triantafyllou E, Kouraklis A, Tiniakou M, Karakantza M, Spyridonidis A, Zoumbos N: “Successful mobilization with plerixafor and autologous hematopoietic stem cell transplantation in a patient with refractory Hodgkin’s lymphoma and Gaucher disease.” Bone Marrow Transplant. 2011; 46(8):1161-1162. 12. U Germing, M Lauseker, B Hildebrandt, A Symeonidis, J Cermak, P Fenaux, C Kelaidi, M Pfeilstöcker, T Nösslinger, M Sekeres, J Maciejewski, D Haase, J Schanz, J Seymour, M Kenealy, R Weide, M Lübbert, U Platzbecker, P Valent, K Götze, R Stauder, S Blum, KA Kreuzer, R Schlenk, A Ganser, WK Hofmann, C Aul, O Krieger, A Kündgen, R Haas, J Hasford, A Giagounidis: “Survival, prognostic factors, and rates of leukemic transformation in a multicenter study of 381 untreated patients with MDS and del(5q).” Leukemia. 2012; 26(6): 1286-1292. 13. Avgerinou C, Alamanos Y, Zikos P, Lampropoulou P, Melachrinou M, Labropoulou V, Tavernarakis I, Aktypi A, Kaiafas P, Raptis C, Kouraklis A, Karakantza M, Symeonidis A: “The incidence of Myelodysplastic Syndromes in Western Greece is increasing.” Ann Hematol. 2013; 92(7): 877-887. 14. Malcovati L, Hellstrom-Lindberg E, Bowen D, Ades L, Cermak J, Del Canizo MC, Della Porta MG, Fenaux P, Gattermann N, Germing U, Janssen J, Mittelman M, Mufti G, Platzbecker U, Sanz G, Selleslag D, Skov-Holm M, Stauder R, Symeonidis A, van de-Loosdrecht A, deWitte T, Cazzola M: “Diagnosis and treatment of primary myelodysplastic syndromes in adults. Recommendations from the European LeukemiaNet.” Blood. 2013; 122(17): 2943-2964. 15. Kröger N, Putter H, van Biezen A, Niederwieser D, Onida F, Symeonidis A, Schmid C, Garderet L, Robin M, Finke J, Bornhäuser M, Kobbe G, Germing U, deWitte T: “Comparison of allogeneic stem cell transplantation and non-transplant approaches in elderly patients with advanced myelodysplastic syndrome: optimal statistical approaches and a critical appraisal of clinical results using non-randomized data.” PLOS One. 2013; 8(10): e74368.

Επιλεγμένες Ομιλίες

Α’ Ξενόγλωσσες σε διεθνή συνέδρια 1. Faculty member στο σεμινάριο της European School of Oncology “Myelodysplastic and Marrow Failure Syndromes” κατά τα έτoς 2000 με εισήγηση “Interesting cases of MDS”, Αρχαία Ολυμπία 31.8.2000. 2. Faculty member στο σεμινάριο της European School of Oncology “Cytokines, growth factors and Monoclonal Antibodies” με την εισήγηση “Hematopoietic growth factors – Biology.” Πάτρα 28-30.9.2000. 3. Ομιλία με θέμα “The role of rituximab in the treatment of Non-Hodgkin’s Lymphomas” Ογκολογική Ημερίδα με διεθνή συμμετοχή υπό την Αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδας και της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Αθήνα 2.12.2006. 4. Faculty member στο διεθνές σεμινάριο “MDS Iron Forum symposium” (Amsterdam 16-18.5.2008) με ανάπτυξη της εισήγησης “Practical approach of iron chelation in MDS. Case presentation and discussion.” 5. Faculty member στο “International Forum on Zygomycosis” (Σούνιο 30.5.-1.6.2008) και ανάπτυξη της εισήγησης “Deferoxamine versus deferasirox: What is the role of iron in zygomycosis”. 6. Faculty member στο “International PNH Symposium” (Κωνσταντινούπολη 24-25.4.2009) με την εισήγηση “Registering PNH in a National Regstry – Structure and function of the Hellenic National MDS and Marrow Failure Syndromes Registry”. 7. Εκπαιδευτής στην ημερίδα της Κυπριακής Αιματολογικής Εταιρείας “Νεότερες εξελίξεις στην θεραπεία των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων» με την εισήγηση «Θεραπεία με λεναλιδομίδη – η Ελληνική εμπειρία» Πάφος, 26-27.6.2009. 8. “Efficacy of lenalidomide in patients with Low - or Intermediate-1-risk MDS, without del-(5q) abnormality, and investigation of the mechanisms of action of the drug in patients with or without the del(5q) abnormality.” Εισήγηση και poster στο Lenalidomide Investigator Research Meeting (Ascot, United Kingdom, 3-4.7.2009). 9. Faculty σε Meet the expert session στο 4th Trends in Medical Mycology (Αθήνα 18-21.10.2009) με θέμα “Invasive fungal infections in transplanted patients: The TRANSNET experience.” Mycoses 52 (suppl 1): 16, 2009 (abstract M09). 10. Faculty member στο “11th National Romanian Congress of Clinical and Transfusional Hematology” (Sinaia Ρουμανίας 13-16.10.2011) με 2 ομιλίες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Epigenetic modulating treatment in Myelodysplastic Syndromes” και “Inovative Treatment Approaches in Myelodysplastic Syndromes.” 11. Ομιλητής στο Δορυφορικό Συμπόσιο “Novel treatments in Myelodysplastic syndromes” του 5ου Κροατικού Συνεδρίου Αιματολογίας και Mεταγγισιοθεραπείας (Zagreb, Croatia 15-18.3.2012) με θέμα “Epigenetic-modulating treatment with azacytidine in high-risk MDS: a step towards differentiation-induction rather than directly destroying the dysplastic clone.” 12. Faculty στο 18th Annual Congress of the European Hematology Association, (Στοκχόλμη 13-16.6.2013) στο session “Leukemia Diagnosis: Morphology and Flow Cytometry” με παρουσίαση της εισήγησης “Morphology cases of Leukemia and MDS”. 13. Faculty στο 7ο MDS Colloquium featuring MPN (Berlin, Germany 28-29.3.2014) στο session 4: με παρουσίαση της εισήγησης “Interactive clinical case: High risk MDS: when do I need molecular biology?” Β’ Ελληνικές σε Ελληνικά Συνέδρια, Σεμινάρια και Ημερίδες 1. “Ανοσολογικές διαταραχές ασθενών με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα.” Εισήγηση στην στρογγύλη τράπεζα “Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα – Νεώτερες εξελίξεις” 10ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο – Ρόδος 28-31.10.1999. 2. “Mini-αλλογενής μεταμόσχευση στους ασθενείς με Ν.Η.Λέμφωμα.” Εισήγηση στην Hμερίδα του Τμήματος Λεμφοϋπερπλαστικών συνδρόμων της Ε.Α.Ε. “Λεμφώματα Υψηλής κακοηθείας” Αλεξανδρούπολη 19.5.2001, Τόμος Πρακτικών 90-97, 2001. 3. «Νόσος Hodgkin: Θεραπεία πρώτης γραμμής.» Εισήγηση στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του 12ο Πανελλήνιου Αιματολογικού Συνεδρίου – Αθήνα 22-25.11.2001, Haema 4 suppl. 5: 95-102, 2001 4. «Η μυελοδυσπλασία ως νόσημα ανοσολογικής αρχής» Εισήγηση στην Ημερίδα του Τμήματος Μυελικής ανεπάρκειας και μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων της ΕΑΕ – Αθήνα 4.10.2003. 5. «Οξεία μυελοβλαστική λευχαιμία: Θεραπεία βάσει προγνωστικών παραγόντων και θεραπεία έναντι συγκεκριμένου στόχου» Εισήγηση στο στρογγυλό τραπέζι «Οξείες Λευχαιμίες» του 15ου Πανελλήνιου Αιματολογικού Συνεδρίου – Αθήνα 23-27.11.2004. 6. «Αυτοανοσία και νόσος Gaucher» Εισήγηση στην συνεδρία «Νόσος Gaucher και βασική έρευνα» που έγινε στην 1η Εκπαιδευτική Συνάντηση για τα Αθροιστικά Λυσοσωμικά Νοσήματα, Ιωάννινα 27-28.10.2006. 7. «Μοριακές θεραπείες στα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (ΜΔΣ)» Εισήγηση στο στρογγυλό τραπέζι «Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα» του Εκπαιδευτικού προγράμματος του 17ου Πανελλήνιου Αιματολογικού Συνεδρίου – Αθήνα 22-26.11.2006. 8. «Μοριακή παθογένεια και σύγχρονες θεραπευτικές εξελίξεις στη μυελική ανεπάρκεια και τις μυελικές κακοήθειες.» Εισήγηση στην κοινή ημερίδα των Τμημάτων Οξειών λευχαιμιών – Μυελοϋπερπλαστικών Συνδρόμων και Μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων – Μυελικής ανεπάρκειας Αθήνα, 3.2.2007. 9. «Αντιμυκητιασική προφύλαξη σε μεταμοσχευμένους ασθενείς και σε ασθενείς υψηλού ρίσκου» Εισήγηση στην ημερίδα της Ιατρικής Εταιρείας Ιατρικής Μυκητολογίας «Νεότερες προσεγγίσεις στη θεραπεία των συστηματικών μυκητιάσεων» Αθήνα, Βουλιαγμένη, 7.7.2007. 10. «Μηχανισμοί ενεργοποίησης των Τ-λεμφοκυττάρων και ο ρόλος της ιντερφερόνης-γ στην μυελική ανεπάρκεια.» Εισήγηση στο στρογγυλό τραπέζι «Σύνδρομα ανεπάρκειας μυελού» του Εκπαιδευτικού προγράμματος του 18ου Πανελλήνιου Αιματολογικού Συνεδρίου – Θεσσαλονίκη 14-17.11.2007. 11. «Παθοφυσιολογία της νόσου Gaucher.» Εισήγηση στην επιστημονική ημερίδα του Αιματολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών «Νεότερες απεικονιστικές μέθοδοι στην διάγνωση και παρακολούθηση της νόσου Gaucher», Πάτρα 15-16.2.2008. 12. «Θεραπευτικός αλγόριθμος σε μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα χαμηλού κινδύνου» Εισήγηση στην επιστημονική ημερίδα «Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις στα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα» του Τμήματος Μυελικής Ανεπάρκειας και Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων, Ηράκλειο Κρήτης 14.2.2009. 13. «Η Ελληνική εμπειρία από την χορήγηση λεναλιδομίδης σε ασθενείς με ΜΔΣ» Εισήγηση στην Επιστημονική εκδήλωση υπό την αιγίδα της Κυπριακής Αιματολογικής Εταιρείας «Νεότερες εξελίξεις στην θεραπεία των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων» Πάφος, 26-27.7.2009. 14. «Μεταβολισμός σιδήρου και μυκητιασικές λοιμώξεις» Εισήγηση στην διημερίδα «Η υπερφόρτωση με σίδηρο και η αντιμετώπισή της: Το σήμερα και το αύριο» Θεσσαλονίκη, 26-28.2.2010. 15. «Μεταβολισμός και τοξικότητα του σιδήρου στα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα» Εισήγηση στην διημερίδα «Η υπερφόρτωση με σίδηρο και η αντιμετώπισή της: Το σήμερα και το αύριο» Θεσσαλονίκη, 26-28.2.2010. 16. «Αιματολογικές εκδηλώσεις της ηπατίτιδας C.» Εισήγηση στο Σχολείο Αιματολογίας του Ιδρύματος της ΕΑΕ, Αλεξανδρούπολη 5-7.5.2010. 17. «Συστηματική αποσιδήρωση: In vitro και κλινικά δεδομένα» Εισήγηση στην ημερίδα «Νεότερα δεδομένα στην παθοφυσιολογία, διάγνωση και θεραπεία των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων» του Τμήματος Μυελικής Ανεπάρκειας και Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων, Χανιά, 19.3.2011. 18. «Στοχεύουσα θεραπεία στα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα» Εισήγηση στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του 22ου Πανελληνίου Αιματολογικού Συνεδρίου, Αθήνα 24-26.11.2011. 19. «Χαμηλού και ενδιαμέσου-1 κινδύνου μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα με απώλεια του 5q. Διάγνωση και θεραπεία» Ομιλία στην ημερίδα του Ιδρύματος της ΕΑΕ “Αιματολογικές Κακοήθειες” Κυλλήνη 30.6.2012. 20. «Μικρομοριακοί αναστολείς κινασών (τυροσίνης, σερίνης, θρεονίνης)» Εισήγηση στο στρογγυλό τραπέζι «Στοχευμένες θεραπείες» στην ημερίδα «Ισορροπίες» που έγινε στα Ιωάννινα 13.1.2013. 21. «Αποσιδήρωση – Επίδραση στην αιμοποίηση», ομιλία στο στρογγυλό τραπέζι «ΜΔΣ: νεότερα δεδομένα στην ταξινόμηση, παθογένεια και αποσιδήρωση» του εκπαιδευτικού προγράμματος του 24ου Πανελληνίου Αιματολογικού Συνεδρίου, Αθήνα 14-16.11.2013.

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Επιστημονικά υπεύθυνος 1. Στην διατριβή της κ. Αυγερινού Χριστίνας (απόφαση 518/24.6.2008) με θέμα «Διαχρονικές μεταβολές των επιδημιολογικών δεικτών και διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων στην περιοχή της ΝΔ Ελλάδας». Η διατριβή ευρίσκεται σε εξέλιξη. 2. Στην διατριβή της κ. Καβάση Μαρίας (απόφαση 553/3.5.2010) με θέμα «Διερεύνηση των μηχανισμών ανάπτυξης γονιδιωματικής αστάθειας σε ασθενείς με ΒCR/ABL+ χρόνια μυελογενή λευχαιμία». Η διατριβή ευρίσκεται σε εξέλιξη. 3. Στην διατριβή του κ. Σωτηρόπουλου Χρήστου (απόφαση 553/3.5.2010) με θέμα «Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος σε ασθενείς με νόσο GAUCHER». Η διατριβή ευρίσκεται σε εξέλιξη. 4. Στην διατριβή της κ. Πολυξένης Λαμπροπούλου με θέμα «Μελέτη της επίδρασης του οξειδωτικού stress στην παθογένεια των συνδρόμων απλασίας του μυελού» (απόφαση 484/22.5.2006). Η διατριβή ευρίσκεται σε εξέλιξη. Μέλος τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών 1. Στην διατριβή του κ. Σωτηρίου Τραγουλιά με επιβλέποντα τον καθηγητή του Τμήματος Χη-μείας κ. Θεόδωρο Χριστόπουλο (απόφαση Τμήματος Χημείας 12/15.2.2006). Η διατριβή ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε με επιτυχία. 2. Στην διατριβή του κ. Σταύρου Πολυβίου με επιβλέπουσα την καθηγήτρια κ. Αγλαΐα Αθανασιάδου και με θέμα «Μελέτη της γονιδιακής μεταφοράς σε περιπτώσεις μονογονιδιακών ασθενειών του αιμοποιητικού συστήματος» (απόφαση 476/17.1.2006). Η διατριβή ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε με επιτυχία. 3. Στην διατριβή της κ. Αλεξάνδρας Γεωργακοπούλου με επιβλέπουσα την αναπ. καθηγήτρια κ. Μαρίνα Καρακάντζα και με θέμα «Συμβολή της κληρονομικής θρομβοφιλίας στην κλινική πορεία της σήψης» (απόφαση 501/21.5.2007). Η διατριβή ευρίσκεται σε εξέλιξη. 4. Στην διατριβή του κ. Χρήστου Χριστόπουλου με επιβλέποντα τον καθ. κ. Δημήτριο Καρδα-μάκη και με θέμα «Μελέτη των μεταβολών της ακτινολογικής εικόνας των οστών σε ασθενείς με οστικές μεταστάσεις που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία και ταυτόχρονη χορήγηση διφωσφωνικών» (απόφαση 518/24.6.2008). Η διατριβή ευρίσκεται σε εξέλιξη. 5. Στην διατριβή της κ. Ισμήνης Κρητικού με επιβλέποντα τον καθηγητή κ.Χαράλαμπο Καλό-φωνο και με θέμα «Μελέτη του μηχανισμού δράσης των αναστολέων της αρωματάσης και του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) σε μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα» (απόφαση 529/2.2.2009). Η διατριβή ευρίσκεται σε εξέλιξη. 6. Στην διατριβή της κ. Παναγιώτας Μπάρλα με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Παύλο Βασιλάκο και με θέμα: «Διαγνωστική και προγνωστική αξία των μετρήσεων του ειδικού αντιγόνου των ιστών (ΤPS) σε διάφορα στάδια κακοήθων νεοπλασιών» (απόφαση 535/4.5.2009). Η διατριβή ευρίσκεται σε εξέλιξη. 7. Στην διατριβή της κ. Αγάθης Διγενή με επιβλέποντα τον αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γεώργιο Δεκαβάλα και με θέμα «Πρόληψη της μόνιμης έκπτωσης της ωοθηκικής λειτουργίας σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που υποβάλονται σε χημειοθεραπεία» (απόφαση 539/ 23.6.2009). Η διατριβή ευρίσκεται σε εξέλιξη. 8. Στην διατριβή της κ. Ευγενίας Βερίγου με επιβλέποντα τον αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη Σταράκη και με θέμα: «Ολοκληρωμένη διαγνωστική προσέγγιση ουδετεροπενίας και πανκυτταροπενίας» (απόφαση 576/2.5.2011). Η διατριβή ευρίσκεται σε εξέλιξη. 9. Στην διατριβή της κ. Αννας-Λίζας Δελαστίκ, με επιβλέπουσα την καθηγήτρια κ. Αθανασία Μουζάκη και με θέμα: «Ανάπτυξη εμβολίων για την αντιμετώπιση μορφών καρκίνου με χρήση πεπτιδικών μιμητών του HLA συστήματος για την παρουσίαση καρκινικών αντιγόνων» (απόφαση 606/15.10.2012). Η διατριβή ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε με επιτυχία.

Άλλες Δραστηριότητες

1. Αντιπρόεδρος του Τμήματος Μυελικής Ανεπάρκειας/Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων και μέλος της Δ.Ε. του Τμήματος Λεμφοϋπερπλαστικών Συνδρόμων της ΕΑΕ. 2. Ιδρυτής και υπεύθυνος του Ελληνικού Αρχείου Καταγραφής Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων (38 Αιματολογικά Τμήματα/Κλινικές, 2350 καταγραφές). 3. Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας μεταξύ 1996-1998. 4. Μέλος της τριμελούς συντονιστικής Επιτροπής του Ελληνικού Αρχείου Καταγραφής Αιματολογικών Νόσων (Ε.Α.Κ.Α.Ν.). Μέλος των: 1. MDS Working Group του European LeukemiaNet . Country Coordinator του European MDS Registry [συντονισμός 16 Ελληνικών κέντρων] και μέλος της Steering Committee. Ανάπτυξη Διεθνών κατευθυντηρίων οδηγιών για τα MDS. 2. International MDS Foundation. Contact physician for the Patras’ Center of Excellence for MDS since 2011. 3. Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μεταμόσχευσης (EBMT) από το 1999 [Aplastic Anemia και Chronic Malignancies Working Parties]. Οργάνωση της ετήσιας χειμερινής συνάντησης του Chronic Malignancies Working Party στην Πάτρα 19-20.1.2008. 4. International Academic Consensus Group on del-5q disease. 5. American Society of Hematology, European Hematology Association, European Working Group on Gaucher’s Disease, Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Μυκητολογικής Εταιρείας και Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδας. 6. Editorial Board του περιοδικού Haema/Αίμα. Προσκεκλημένος Εκδότης (Guest Editor) δύο τευχών αφιερωμένων στα Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα (3/2011 και 2/2012). 7. Οργανωτικών Επιτροπών του Σεμιναρίου της ESO “Myelodysplastic and Marrow Failure Syndromes” Αρχαία Ολυμπία, 15-17.9.2000, του XIth International Myeloma Workshop (Κώς 25-30.6.2007), του 10th International Symposium on Myelodysplastic Syndromes (Πάτρα 6-10.5.2009), του 4th Trends in Medical Mycology (Αθήνα 18-21.9.2009), του Συμποσίου “Υπερφόρτωση με σίδηρο και αντιμετώπιση” Θεσσαλονίκη 26-28.2.2010. 8. Οργάνωση 5 Επιστημονικών ημερίδων στην Πάτρα (2005-2013) με τοπική/ περιφερειακή εμβέλεια, αφιερωμένες στις διαγνωστικές και θεραπευτικές εξελίξεις διαφόρων Αιματολογικών νοσημάτων (ΜΔΣ, νόσου Gaucher, μυελώματος, Χρόνιας Μυελογενούς Λευχαιμίας, Παροξυντικής Νυκτερινής Αιμοσφαιρινουρίας). 9. Οργάνωση ημερίδας μετά από πρόσκληση με θέμα «Σύνδρομα ανεπάρκειας μυελού» στην Λεμεσσό 30.11-1.12.2007, υπό της αιγίδα του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου. Την ημερίδα παρακολούθησαν 65 σύνεδροι. 10. Καθιέρωση ετήσιου σεμιναρίου για μη Αιματολόγους σε συνεργασία με την Αιματολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κάθε φθινόπωρο στη Δυτική Ελλάδα. 11. Κριτής άρθρων 11 περιοδικών (Annals of Hematology, Clinical and Laboratory Hematology, Cytometry, Cytotherapy, Diabetes, Diabetes Research and Clinical Practice, Haema, Leukemia, Leukemia Research, Medical Principles and Practice και Critical Reviews in Oncology / Hematology) συνολικού impact factor 40.078.