Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προσωπικό - Σπηλιοπούλου-Σδούγκου Ί.

Σπηλιοπούλου-Σδούγκου Ίρις, Καθηγητής

Τομέας: Κλινικών Εργαστηρίων

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Μικροβιολογία - Κλινική Μικροβιολογία

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Επιδημιολογική μελέτη Βακτηριακών λοιμώξεων, μοριακή διερεύνηση λοιμογόνου ικανότητας και μηχανισμών αντοχής των βακτηρίων στα αντιβιοτικά. Ανάπτυξη μεθόδων ταχείας ανίχνευσης και ταυτοποίησης παθογόνων μικροοργανισμών.

Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίον 26504, Πάτρα Γ' όροφος

2610-996111, 2613603663 2610-994922 spiliopl@upatras.gr spiliopl@med.upatras.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Η Ίρις Σπηλιοπούλου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1979). Ειδικεύτηκε στη Μικροβιολογία στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και απέκτησε το τίτλο της ειδικότητας το 1986 και τον τίτλο της εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία το 1997. Την διδακτορική της διατριβή εκπόνησε στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και απέκτησε τον τίτλο του διδάκτορα στο ίδιο Πανεπιστήμιο το 1989. Εξειδικεύθηκε στη Μοριακή Βακτηριολογία στα Εργαστήρια Μικροβιολογίας των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων Freiburg, Γερμανίας (1989) και Ζυρίχης, Ελβετίας (1992) και στη συνέχεια στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Χημείας και Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Λισαβόνας, Πορτογαλίας (1998), στα πλαίσια Ελληνικών και διεθνών υποτροφιών που έλαβε. Αρχικά εργάσθηκε ως Επιμελήτρια Β’ του ΕΣΥ στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών (1986-1990). Το 1990 εξελέγη ως Λέκτορας Μικροβιολογίας και υπηρετεί μέχρι σήμερα στο Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου ως Καθηγήτρια Μικροβιολογίας. Το ερευνητικό της έργο είναι εστιασμένο στην επιδημιολογική μελέτη βακτηρικών λοιμώξεων, λοιμογόνων ιδιοτήτων των βακτηρίων, διερεύνηση μηχανισμών αντοχής στα αντιμικροβιακά, και ανάπτυξη μεθόδων ταχείας ανίχνευσης βακτηρίων στα κλινικά δείγματα. Είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Σταφυλοκόκκων στην Ελλάδα, όπου με την εφαρμογή μοριακών μεθόδων έχει μελετηθεί η επιδημιολογία των σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων στη χώρα. Η κ. Ι. Σπηλιοπούλου έχει επιβλέψει τις διδακτορικές διατριβές πέντε μεταπτυχιακών φοιτητών. Συνεργάζεται με τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας, Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με το Εργαστήριο Εμβιομηχανικής και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, και με τα Κέντρα Αναφοράς Σταφυλοκόκκων στη Γαλλία και την Ολλανδία.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Βασικές Ιατρικές Επιστήμες, Β’ έτους, Μάθημα εξειδίκευσης.
 • Συμμετοχή ως εκπαιδευτής με θέμα: Διάγνωση βακτηριακών λοιμώξεων με μεθόδους Μοριακής Βιολογίας.
 • Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ειδικευομένων ιατρών της Μικροβιολογίας (Βιοπαθολογίας) στο ΠΓΝΠ.
 • Συμμετοχή ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικευομένων ιατρών Κλινικών Ειδικοτήτων στο ΠΓΝΠ.
 • Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ειδικευομένων ιατρών της Μικροβιολογίας (Βιοπαθολογίας) της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας.
 • Συμμετοχή ως εκπαιδευτής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, «Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής» της Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • Μέλος του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής Ιατρικής. Συμμετοχή στα Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια Ειδικευομένων Ιατρών Βιοπαθολόγων.

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, «Δημόσια Υγεία». Επιστημονικός Υπεύθυνος-Συντονιστής του Κύκλου «Νοσοκομειακές Λοιμώξεις» Θέματα: Ανάπτυξη αντοχής των βακτηρίων στα αντιβιοτικά. Επιτήρηση Επιδημιολογική Μελέτη & Πρόληψη Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων από πολυανθεκτικα στελέχη Gram-θετικών βακτηρίων. Διερεύνηση περιστατικών ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Συμμετοχή ως συντονιστής και εκπαιδευτής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Βιοϊατρικές Επιστήμες, Α’ έτος, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ιατρικής, Μάθημα Ασφάλεια στο Βιολογικό - Ερευνητικό Εργαστήριο, τίτλος μαθήματος «Βασικές αρχές βιοασφάλειας στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας»

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

1. Petinaki E, I Spiliopoulou. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus among companion and food-chain animals: impact of human contacts. Clinical Microbiology and Infection, 2012; 18: 626-634. Review article. 2. Drougka E, A Foka, MN Marangos, A Liakopoulos, T Makatsoris, ED Anastassiou, E Petinaki, I Spiliopoulou. The first case of Staphylococcus aureus ST398 causing bacteremia in an immunocompromised patient in Greece. Indian Journal of Medical Microbiology, 2012; 30: DOI:10.4103/0255-0857.96706. 3. Foka Antigoni, M Katsikogianni, E.D. Anastassiou, I Spiliopoulou, YF Missirlis. The combined effect of surface chemistry and flow conditions on Staphylococcus epidermidis adhesion and ica operon expression. European Cells and Materials Journal. 2012; Nov 24: 386-402. 4. Schijffelen M, Sergey R Konstantinov, Gérard Lina, Iris Spiliopoulou, Engeline van Duijkeren, Ellen C Brouwer, Ad C Fluit. Whole Genome Analysis of Epidemiologically Closely Related Staphylococcus aureus Isolates. PLoS ONE 01/2013; 8(10):e78340. DOI:10. 88. 5. Drougka E, A Foka, A Liakopoulos, A Doudoulakakis, E Jelastopulu, V Chini, A Spiliopoulou, S Levidiotou, T Panagea, A Vogiatzi, E Lebessi, E Petinaki and I Spiliopoulou. A 12-year survey of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections in Greece: ST80-IVepidemic? Clinical Microbiology and Infection. 2014 DOI: 10.1111/1469-0691.12624. 1371/journal.pone.0078340. 6. Papadimitriou-Olivgeris M, Giormezis N, Fligou F, Liakopoulos A, Marangos M, Anastassiou ED, Petinaki E, Filos KS, Spiliopoulou I. Factors influencing linezolid-nonsusceptible coagulase-negative staphylococci dissemination among patients in the intensive care unit: a retrospective cohort study. Chemotherapy. 2014;59(6):420-6. doi: 10.1159/000363281. 7. Giormezis N, Kolonitsiou F, Foka A, Drougka E, Liakopoulos A, Makri A, Papanastasiou AD, Vogiatzi A, Dimitriou G, Marangos M, Christofidou M, Anastassiou ED, Petinaki E, Spiliopoulou I. Coagulase-negative staphylococcal bloodstream and prosthetic-device-associated infections: the role of biofilm formation and distribution of adhesin and toxin genes. Journal of Medical Microbiology 2014; Nov;63(Pt 11):1500-8. doi: 10.1099/jmm.0.075259-0. 8. Papadimitriou-Olivgeris M, Drougka E, Fligou F, Kolonitsiou F, Liakopoulos A, Dodou V, Anastassiou ED, Petinaki E, Marangos M, Filos KS, Spiliopoulou I. Risk factors for enterococcal infection and colonization by vancomycin-resistant enterococci in critically ill patients. Infection. 2014; 42(6):1013-22. doi: 10.1007/s15010-014-0678-1. 9. Giormezis N, Kolonitsiou F, Makri A, Vogiatzi A, Christofidou M, Anastassiou ED, Spiliopoulou I. Virulence factors among Staphylococcus lugdunensis are associated with infection sites and clonal spread. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 2015; 34:773–778. DOI 10.1007/s10096-014-2291-8. 10. Spyropoulou A, Bartzavali C, Vamvakopoulou S, Marangos M, Anastassiou ED, Spiliopoulou I, Christofidou M. The first NDM Metallo-β-lactamase producing Klebsiella pneumoniae isolate in a University Hospital of Southwestern Greece. Journal of Chemotherapy 02/2015; DOI:10.1179/1973947815Y. 11. Papadimitriou-Olivgeris M, Filippidou S, Drougka E, Fligou F, Kolonitsiou F, Dodou V, Marangos M, Anastassiou ED, Vantarakis A, Spiliopoulou I. Biofilm synthesis and presence of virulence factors among enterococci isolated from patients and water samples. Journal of Medical Microbiology 2015 Aug 3. doi: 10.1099/jmm.0.000151. 12. Papadimitriou-Olivgeri I, N. Giormezis, M. Papadimitriou-Olivgeris, A. Zotou, F. Kolonitsiou, K. Koutsileou, F. Fligou, M. Marangos, E. D. Anastassiou, I. Spiliopoulou. Number of positive blood cultures, biofilm formation, and adhesin genes in differentiating true coagulase-negative staphylococci bacteremia from contamination. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2015 DOI 10.1007/s10096-015-2506-7. ΣΑ= 2.857 13. Spyridon Mourtas, Georgia Diamanti, Antigoni Foka, Vassileios Dracopoulos, Pavlos Klepetsanis, Vasiliki Stamouli, Iris Spiliopoulou, and Sophia G. Antimisiaris. Inhibition of Bacterial Attachment on Surfaces by Immobilization of Tobramycin-Loaded Liposomes. Journal of Biomedical Nanotechnology 2015 Dec;11(12):2186-96. DOI: 10.1166/jbn.2015.2160 www.aspbs.com/jbn. 14. Drougka E, A. Foka, D. Posantzis, N. Giormezis, E.D. Anastassiou, E. Petinaki and I. Spiliopoulou. Human Staphylococcus aureus lineages among Zoological Park residents in Greece. Open Veterinary Journal 2015, Vol. 5(2): 148-153. 15. Drougka E, A Foka, C. K. Koutinas, E. Jelastopulu, N. Giormezis, O. Farmaki, S. Sarrou, E. D. Anastassiou, E. Petinaki, I. Spiliopoulou. Interspecies spread of Staphylococcus aureus clones among companion animals and human close contacts in a Veterinary Teaching Hospital. A cross-sectional study in Greece. Preventive Veterinary Medicine, 2016; 126: 190-198. dx.doi.org/10.1016/j.prevetmed.2016.02.004.

Επιλεγμένες Ομιλίες

 1. 5ο Εθνικό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας και Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. Διάλεξη με θέμα: Λοιμώξεις από Staphylococcus aureus: η εξέλιξη του Ευρωπαϊκού κλώνου ST80 στη Ελλάδα. 10-12.2.2011, Αθήνα.
 2. 6ο Εθνικό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας και Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. Διάλεξη με θέμα: Λοιμώξεις από μεθικιλλίνη-ανθεκτικά στελέχη Staphylococcus aureus. Ανθρωπονόσος ή ζωονόσος;  27.2-1.3.2013, Αθήνα.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων. Διάλεξη με θέμα: Ενεργητική επιτήρηση (active screening) για σταφυλόκοκκο ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη (MRSA). Τα υπέρ και τα κατά. 21-22.11.2013, Αθήνα. 7ο Πανελληνιο Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας. Συντονίστρια στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: Η Εποχή μετά από τα Αντιβιοτικά: Διάλεξη με θέμα: Οι βακτηριοφάγοι ως αντιμικροβιακοί παράγοντες. 25-27.2.2015, Αθήνα.

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

 1. Χίνη Βασιλικής, με θέμα: Εφαρμογή μοριακών μεθόδων ανίχνευσης μηχανισμών αντοχής σε αντιβιοτικά, παραγωγής τοξινών και συσχετισμός κλώνων σε κλινικά στελέχη Staphylococcus aureus. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια. Συνεδρίαση Γ.Σ. Τμήματος Ιατρικής 427/23.6.03. Προφορική παρουσίαση 4.6.2007.
 2. Φωκά Αντιγόνης, με θέμα: Διερεύνηση των γονιδίων αντοχής και των μηχανισμών που συμβάλλουν στην παθογένεια λοιμώξεων από πηκτάση-αρνητικούς σταφυλοκόκκους. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια. Συνεδρίαση Γ.Σ. Τμήματος Ιατρικής 457/24.1.2005. Προφορική παρουσίαση 19.4.2013.
 3. Γιορμέζη Νικόλαου, με θέμα: Διερεύνηση λοιμώξεων από πηκτάση-αρνητικά στελέχη του γένους Staphylococcus σε ασθενείς με προσθετικά υλικά. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια. Συνεδρίαση Γ.Σ. Τμήματος Ιατρικής 518/24.6.2008.
 4. Γκαραβέλα Λαμπρινής, με θέμα: Εργαστηριακή διερεύνηση των λοιμώξεων από Μυκοβακτηρίδια. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια. Συνεδρίαση Γ.Σ. Τμήματος Ιατρικής 532/23.3.2009.
 5. Δρούγκα Ελεάννας, με θέμα: Μελέτη της επιδημιολογίας φορείας και λοιμώξεων από Staphylococcus aureus σε ζώα και ανθρώπους: τύποι SCCmec, γονίδια σύνθεσης τοξινών, τύποι agr, καθορισμός κλώνων με PFGE και MLST. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια. Συνεδρίαση Γ.Σ. Τμήματος Ιατρικής 599/14.5.212.