Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΠΜΣ "Cell and Gene Therapies: from bench to bedside and Good Manufacturing Practices" ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Ιουλ 9, 2024 14:13

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Cell and Gene Therapies: from bench to bedside and Good Manufacturing Practices”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΠΜΣ "Cell and Gene Therapies: from bench to bedside and Good Manufacturing Practices" ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Cell and Gene Therapies: from bench to bedside and Good Manufacturing Practices”
Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο “Cell and Gene Therapies: from bench to bedside and Good Manufacturing Practices” για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2024-2025.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν, το αργότερο στη Γραμματεία μέχρι και την 8η Σεπτεμβρίου 2024,

  • ταχυδρομικώς (με συστημένη αποστολή), σε φάκελο με την ένδειξη: Αίτηση Υποψηφιότητας ΔΠΜΣ “Cell and Gene Therapies: from bench to bedside and Good Manufacturing Practices” στη Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, Τ.Κ. 26504, Ρίο, Πάτρα

                                                  ή

  • ηλεκτρονικά σε ένα ΕΝΙΑΙΟ έγγραφο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretary@med.upatras.gr

Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. θα πρέπει να υποβληθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#


Η δικτυακή πύλη θα είναι ανοικτή έως και 8.9.2024.

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή