Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

Οκτ 4, 2022 08:34

Προπτυχιακές Σπουδές

Επισυνάπτεται επείγουσα ανακοίνωση από τη Γραμματεία της Ορθοπαιδικής Κλινικής που αφορά στην εξέταση του μαθήματος της Ορθοπαιδικής, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου.

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή