Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΨΩΡΙΑΣΗ-ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ"

Μαϊ 19, 2022 07:10

Προκηρύξεις

Επισυνάπτεται η προκήρυξη θέσης για την πρόσληψη ενός (1) Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στο γνωστικό αντικείμενο «Δερματολογία-Ψωρίαση-Αυτοάνοσες Δερματοπάθειες» για την Δερματολογική Κλινική του Παθολογικού Τομέα ΙΙ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και η αίτηση της προκήρυξης. ​​​

 

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων:​ 02/06/2022

 

Η υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων από την οικεία προκήρυξη δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο secretary@med.upatras.gr. Εναλλακτικά, μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με αποστολή μέσω Courier είτε με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ είτε να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής.

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή