Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση σχετικά με την ημέρα της εορτής του Αποστόλου Ανδρέα

Νοε 27, 2020 09:57

Γενικά Νέα

 

Πάτρα 27η Νοεμβρίου 2020

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 1021/39629

   

 

 

 

 

 

                                                                                                     

ΠΡΟΣ :- Το Πανεπιστήμιο Πατρών

              Ενταύθα

  ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την ημέρα της εορτής του Αποστόλου Ανδρέα»

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο,   στην υπ΄ αριθμ.  9/26.11.2020  συνεδρίασή του, μετά από εισήγηση

του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφάσισε ομόφωνα την ημέρα της εορτής του Αποστόλου Ανδρέα,

Πολιούχου των Πατρών και Προστάτη του Πανεπιστημίου, ότι δεν θα λειτουργήσουν οι Διοικητικές Υπηρεσίες και

Γραμματείες του Ιδρύματος και δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, εργαστηριακές, κλινικές και φροντιστηριακές ασκήσεις.

 

                                                                                                        Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                                                                                                                              

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

 

Επιστροφή