Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση σχετικά με την επέτειο της μνήμης, της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Νοε 16, 2020 15:53

Γενικά Νέα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Τηλ.: 2610 969054

E-mail: prytaniko@upatras.gr  

 

 

 

 

 

 

Πάτρα 13η Νοεμβρίου 2020

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 952/37973

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ :- Το Πανεπιστήμιο Πατρών

              Ενταύθα

  ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την επέτειο της μνήμης, της εξέγερσης  του Πολυτεχνείου»

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο,   στην υπ΄ αριθμ.  7/12.11.2020  συνεδρίασή του  λαμβάνοντας υπόψη

τις ιδιαίτερες συνθήκες της Πανδημίας στην Χώρα μας, μετά από εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών

αποφάσισε ομόφωνα να τιμήσει την  μνήμη της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και να αποτίσει φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν

και σε αυτούς που θυσιάστηκαν για την Ελευθερία και την Δημοκρατία, προτρέποντας τον καθένα μας να αναπολήσει,

να στοχαστεί και να επικαιροποιήσει τα συμπεράσματα από τα γεγονότα εκείνης της εποχής.

Αποφασίζει επίσης ότι δεν θα λειτουργήσουν οι Διοικητικές Υπηρεσίες και Γραμματείες του Ιδρύματος και δεν θα

πραγματοποιηθούν μαθήματα, εργαστηριακές, κλινικές και φροντιστηριακές ασκήσεις.

   

                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                                                                                                                                 

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Επιστροφή