Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Ανακοινώσεις

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε’ ΕΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Ιουλ 2, 2020 08:09

Προπτυχιακές Σπουδές

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε' ΕΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή