Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ «ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΟΥΛΙΟΥ» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ MED_1122

Ιουν 30, 2020 10:22

Προπτυχιακές Σπουδές

Επισυνάπτεται ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή δηλώσεων για προφορική εξέταση, Πτυχιακή Ιουλίου, στο μάθημα Χειρουργική MED_1122.

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή