Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Ανακοινώσεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Μαρ 18, 2020 14:30

Γενικά Νέα

Επισυνάπτεται απόφαση της Πρυτάνεως που αφορά στον τρόπο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του κοινού από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή