Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΔΠΜΣ “ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΡΙΝΟΣ, ΒΑΣΗΣ ΚΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ” ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Φεβ 1, 2019 09:00

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας»

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση για την εγγραφή των επιτυχόντων στο ΔΔΠΜΣ "Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 για το χρονικό διάστημα από 5 Φεβρουαρίου έως και 20 Φεβρουαρίου 2019, ημέρες Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 π.μ. - 13:00.

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους εντός του ως άνω αναφερόμενου χρονικού διαστήματος, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής στο πρόγραμμα.

 

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή