Η ερευνητική δραστηριότητα του τμήματος διεξάγεται στα εργαστήρια και τις κλινικές.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε πληροφορίες για: