Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Ιατρική Φυσική"

Εμπλεκόμενα Τμήματα: Τμήματα Ιατρικής και Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών
Ιστοσελίδα: http://physics.med.upatras.gr
Επικοινωνία - Πληροφορίες: Θούα Γεωργία, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, τηλ.: 2610 969106 fax: 2610 996103, e-mail: georgiathua@upatras.gr

Περιγραφή - Σκοπός

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική (ΔΠΜΣΙΦ) υλοποιείται από τα Τμήματα Ιατρικής και Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και θεσμοθετήθηκε με την Υπουργική απόφαση Β1/171/26.3.93 (ΦΕΚ 240/93 τ.Β΄ )όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα από τις Υπουργικές αποφάσεις Β1/397/18.6.93 (ΦΕΚ 472/τ. Β΄) Β7/131/6.4.94 (ΦΕΚ 371/τ. Β΄) Β7/39/20.1.99 (ΦΕΚ 73/99 τ. Β΄).

Το Πρόγραμμα επίσης υπόκειται και στον Κανονισμό που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το ΔΠΜΣΙΦ έχει σκοπό, την εξειδίκευση πτυχιούχων Φυσικών και διπλωματούχων συναφών Επιστημών στις εφαρμογές της Φυσικής και της Τεχνολογίας στην Ιατρική, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή της υγείας και στην ανάπτυξη της έρευνας.

Το ΔΠΜΣΙΦ οδηγεί στην απονομή:

  1. Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ιατρική Φυσική, και
  2. Διδακτορικού Διπλώματος

Ο αριθμός των εισαγόμενων κατ΄ έτος φοιτητών στο ΔΠΜΣΙΦ καθορίζεται με την εκάστοτε ισχύουσα Υπουργική απόφαση. Ο αριθμός των υποψηφίων διδακτόρων δεν είναι καθορισμένος και εξαρτάται από τις ερευνητικές δυνατότητες των Τμημάτων Ιατρικής και Φυσικής καθώς και από τους περιορισμούς που θέτει εκάστοτε ο Κανονισμός για τις μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Σχετικά Αρχεία

Τελευταία Ενημέρωση: 15/2/2016 5:53 μμ