Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών υποστηρίζει τα παρακάτω προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών:

  1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις "Βιοϊατρικές Επιστήμες"(Τμήμα Ιατρικής)
  2. Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε Κλινικά και Κλινικοεργαστηριακά γνωστικά αντικείμενα (Τμήμα Ιατρικής)
  3. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Βιοϊατρική Τεχνολογία" - ΔΠΜΣ. ΒΙΤ (Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου)
  4. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Ιατρική Φυσική" - ΔΠΜΣ ΙΦ (Τμήματα Ιατρικής και Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών)
  5. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Πληροφορική Επιστημών Ζωής" - ΔΠΜΣ ΠΕΖ (Τμήματα Ιατρικής, Φυσικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών)
  6. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Δημόσια Υγεία" (Τμήμα Ιατρικής)
  7. Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας»​(Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών και Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)