Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών υποστηρίζει τα παρακάτω προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών:

  1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις "Βασικές Ιατρικές Επιστήμες" - ΠΜΣ BIE (Τμήμα Ιατρικής)
  2. Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε Κλινικά και Κλινικοεργαστηριακά γνωστικά αντικείμενα (Τμήμα Ιατρικής)
  3. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Βιοϊατρική Τεχνολογία" - ΔΠΜΣ. ΒΙΤ (Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου)
  4. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Ιατρική Φυσική" - ΔΠΜΣ ΙΦ (Τμήματα Ιατρικής και Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών)
  5. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Πληροφορική Επιστημών Ζωής" - ΔΠΜΣ ΠΕΖ (Τμήματα Ιατρικής, Φυσικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών)
  6. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Δημόσια Υγεία" (Τμήμα Ιατρικής)