Navigate Up
Sign In

Τομείς

Η εκπαίδευση και έρευνα του Τμήματος της Ιατρικής Σχολής χωρίζεται στους παρακάτω Τομείς:

Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι

Διευθυντής
Εργαστήρια/Κλινικές

Βασικών Ιατρικών Επιστημών ΙΙ

Διευθυντής
Εργαστήρια/Κλινικές

Κλινικών Εργαστηρίων

Διευθυντής
Εργαστήρια/Κλινικές

Παθολογικός Ι

Διευθυντής
Εργαστήρια/Κλινικές

Παθολογικός ΙΙ

Διευθυντής
Εργαστήρια/Κλινικές

Χειρουργικός

Διευθυντής
Εργαστήρια/Κλινικές

Παιδιατρικής, Μαιευτικής, Γυναικολογίας

Διευθυντής
Εργαστήρια/Κλινικές