​Λειτουργική Μικροσκοπία

 
Υπεύθυνοι: Σταύρος Ταραβήρας, Επικ. Καθηγητής, taraviras@med.upatras.gr, Ζωή Λυγερού, Καθηγήτρια, lygerou@med.upatras.gr
 
Όργανα: Συνεστιακό Μικροσκόπιο Leica TCS SP5, εξοπλισμένο με 2 laser, θάλαμο παρατήρησης ζωντανών κυττάρων και λογισμικό λειτουργικής απεικόνισης βιομορίων.
 
Υποστηριζόμενες Τεχνολογίες: Συνεστιακή Mικροσκοπία, Μικροσκοπία Φθορισμού, 3D-Reconstruction, Fluorescence Recovery After Photobleaching (FRAP), Fluorescence Loss in Photobleaching (FLIP), Förster Resonance Energy Transfer (FRET). 
 
Εφαρμογές: Συνεντοπισμός πολλαπλών βιομορίων σε κύτταρα και ιστούς, λειτουργική μικροσκοπία, προσδιορισμός πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων και τροποποιήσεων σε ζωντανά κύτταρα, ανάλυση βλαστικών κυττάρων, λειτουργικός χαρακτηρισμός φαρμακευτικών ουσιών.
 
leitourgiki-microscopia-00b.jpg 
  
leitourgiki-microscopia-03.jpg 
  

Ανάλυση Μικροσυστοιχιών

 
Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Σταθόπουλος, Καθηγητής, cstath@med.upatras.gr
  
Όργανα: Σαρωτής ScanArray Express  (Perkin Elmer), Υβριδοποιητής HybArray12 (Perkin Elmer), Bioanalyser 2100 (Agilent).
 
Υποστηριζόμενες Τεχνολογίες: Ανάλυση μικροσυστοιχιών, Μικροανάλυση.
 
Εφαρμογές: Προσδιορισμός γονιδιακής έκφρασης σε μεγάλη κλίμακα, Γονοτύπιση, Ανάλυση SNP.
 
analisi-microstixiwn-00.jpg 
 

RealTime PCR 

 
Υπεύθυνη: Αδαμαντία Παπαχατζοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια, apapacha@med.upatras.gr 
 
Όργανα: LightCycler 2.0 (Roche). 
 
Υποστηριζόμενες Τεχνολογίες: Ποσοτική PCR.
 
Εφαρμογές: Προσδιορισμός γονιδιακής έκφρασης, Γονοτύπιση, ανίχνευση παθογόνων.
 
realtime-pcr-00.jpg 
    

Phosphorimager 

 
Υπεύθυνος: Διονύσης Δραϊνας, Καθηγητής, drainas@med.upatras.gr
 
Όργανα: Fuji FLA3000
 
Υποστηριζόμενες Τεχνολογίες: Απεικόνιση, ποσοτικοποίηση και ανάλυση δειγμάτων με φθορισμό, χημειοφωταύγεια, χημειοφθορισμό, ραδιο-ισότοπα (32P, 35S, 14C, 3H, 125I) και ανάλυση εικόνων από μονοχρωματικά και έγχρωμα δείγματα.
 
Εφαρμογές: Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση νουκλεϊνικών οξέων και πρωτεϊνών.
 
phosphorimager-00.jpg 
 
 

Υπερφυγόκεντρος

 
Υπεύθυνος: Δημήτριος Καλπαξής, Καθηγητής, dimkal@med.upatras.gr​
 
Όργανα: Υπερφυγόκεντρος Beckmann
 
Υποστηριζόμενες Τεχνολογίες: Φυγοκέντρηση Βιοϊατρικών παρασκευασμάτων σε υψηλές ταχύτητες.
 
Εφαρμογές: Υποκυτταρική κλασμάτωση, διαχωρισμός και λήψη κυττάρων και υποκυτταρικών οργανιδίων, παρασκευή κυτταρικών εκχυλισμάτων, απομόνωση ιικών σωματιδίων απομόνωση νουκλεϊνικών οξέων κ.α.
 

Η Επιτροπή Κοινών Οργάνων του Τμήματος Ιατρικής 2010-2011

 
Π. Βασιλάκος, Καθηγητής, Δ/ντής Τομέα Κλινικών Εργαστηρίων, Πρόεδρος
Ε. Πέτρου, Αν. Καθηγήτρια, Δ/ντρια Τομέα ΒΙΕ ΙΙ, Μέλος
Φ. Παληογιάννη, Καθηγήτρια, Μέλος
Ζ. Λυγερού, Αν. Καθηγήτρια, Μέλος
Δ. Παπαχρήστου, Επικ. Καθηγητής, Μέλος
​​