Η ενότητα παρουσιάζει πληροφορίες για τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες που παρέχει το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για: