Χάρτης
Πλοηγειθείτε στον Χάρτη με τη χρήση του Google Map.

 

Μπορείτε να δείτε τα κτήρια του Τμήματος Ιατρικής στην ιστοσελίδα "Χάρτες του Πανεπιστημίου Πατρών" (http://www.upatras.gr/maps/ )
 

Συγκοινωνία

 
Η Σχολή είναι προσβάσιμη με Λεωφορίο, Ταξί ή Αυτοκίνητο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα "Συγκοινωνία" του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.upatras.gr/index/page/id/65 ) .