Navigate Up
Sign In

Skip Navigation LinksHome > School of Medicine > Departments

Departments

Department of Internal Medicine
Director:GOGOS CHARALAMPOS
Members:
Teaching and Reseach Staff
ALEXANDRIDES THEODORE
CHEILADAKIS JOHN
DAOUSIS DIMITRIOS
DAVLOUROS PERIKLIS
GOUMENOS DIMITRIS
HABEOS IOANNIS
HAHALIS GEORGE
KALOFONOS CHARALAMPOS
KARKOULIAS KIRIAKOS
KYRIAZOPOULOU VENETSANA
LIOSSIS STAMATIS-NICK
MAKATSORIS THOMAS
MARANGOS MARKOS
MARKOU KOSTAS
MOUZAKI ATHANASIA
NIKOLOPOULOU VASILIKI
PANOS GEORGE
SIMEONIDIS ANARGIROS
SOLOMOU-LIOSI ELENA
SPIRIDONIDIS ALEXANDROS
SPIROPOULOS KONSTANTINOS
STARAKIS IOANNIS
THOMOPOULOS KONSTANTINOS
Supporting Research and Technical Staff
BOGDANOPOULOU CHRISOULA
PAPAPOSTOLOU POLIXENI
ROUGALA IOANNA
Administrative   Staff
GRIGOU MARIA
 
Address:University Hospital of Patras, 4th floor
Telephone:2610 999583 , 993982
Fax:2610 993982
Email:
Webpage:

Research Activity: